مقدار نمونه لازم جهت انجام آزمايشات

  • جهت آزمايشات بيوشيمي( قند –اوره – کراتينين – تري گليسيريد و … ) حداقل cc 3 خون لازم است و در صورتيکه مريض آزمايش آهن و يا HDL داشته باشد حداقل CC 5 خون لازم است.
  • جهت آزمايش CBC بين CC 2-2.5 خون به ويال حاوي ضد انعقاد اضافه نماييد.
  • جهت آزمايشات بلاد گروپ حتما يک ويال CBC به ترتيب بالا و يک ويال لخته حاوي CC 2 خون تهيه نماييد.
  • جهت آزمايشات ESR مي بايست دقيقا CC 2 خون به ويال آن اضافه گردد
  • جهت آزمايشاتPT -PTT مي بايست به ميزانCC5 و تا خط شاخص آن خون اضافه نماييد.
  • جهت آزمايش الکتروفورز بين CC 2-2.5 خون به ويال حاوي ضد انعقاد اضافه نماييد.
  • جهت آزمايش LE CELL حداقل 10 ميلي ليتر خون در لوله شيشه اي گرفته شود.
  • جهت آزمايشات هورموني حداقل CC 3 و در موارد تست هاي تيروئيدي حداقل CC 4 خون در لوله فاقد ضد انعقاد تهيه شود.
  • جهت کشت و آناليز ادراري حداقل 10 ميلي ليتر ادرار لازم است ولي در مواردي که پزشک معالج درخواست بررسي جهت مايکروباکتريوم TB يا عفونت هاي قارچي نموده باشند ، جمع آوري حداقل 20ميلي ليتر ادرار ضروري مي باشد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.