مقررات ايمنی کار با سيستم ميزبانی E-coli

E.coli از مرسوم ترين سيستم های مورد استفاده در آزمايش های مهندسی ژنتيک می باشد. در صورتی که از اين باکتری به عنوان ميزبان پلاسميدهای غير قابل انتقال استفاده گردد، ايمنی سطح 1 برای کار با باکتری فوق در آزمايشگاه کافی است که نکات کليدی آن به صورت زير است:
1- کار با ميزبان فوق روی ميزهای معمولی آزمايشگاه و کنار شعله امکانپذير است.
2- سطوح کاری روزی يکبار و بعد از هر بار کار با اين ميزبان بايد ضد عفونی گردد. عمل ضد عفونی کردن توسط ساولن 10% يا وايتکس صورت می گيرد.
3- در هنگام کار با باکتری فوق ظرف حاوی ساولن 10% را برای انتقال تيوب ها و سرسمپلرهای الوده بکار بريد.
4- بعد از ضد عفونی کردن موارد آلوده و حذف ساولن 10% وسايل آلوده اتوکلاو شوند.
5- پی پت کردن محلول باکتری توسط سمپلرهای خودکار صورت گيرد.
6- بعد از کار با ارگانيزم های فوق شستشوی دست ها حتما” انجام شود. برای اين کار صابون مايع و شتشوی 20 ثانيه کافی به نظر می رسد.
در صورتی که از اين ميزبان برای توليد مواد توکسيک مضر برای انسان و يا کلون سازی ژنوم های ويروسی استفاده گردد.

در اين صورت ايمنی زيستی سطح II بايستی به صورت زير رعايت گردد:
1- دسترسی به عامل فوق محدود شده و توسط علايم هشدار دهنده مشخص گردد.
2- کار با ميزبان فوق در زير هود های بيولوژيک II و I صورت گيرد.
3- لباس های مخصوص کار در آزمايشگاه نظير روپوش، بايد هنگام ترک آزمايشگاه تعويض کردد.
4- در هنگام کار با اين موجود از دستکش استفاده گردد و از آلودگی پوست با ارگانيزم های حاوی مولکول های DNA نو ترکيب جلوگيری به عمل آورده شود.
5- تمامی ضايعات ناشی از کارهای آزمايشگاهی قبل از دفع توسط مواد ضد عفونی کننده (ساولن 10%) و اتوکلاو حذف شود.
6- آلودگی های اتفاقی يا پاشيده شدن ارگانيزم های آلوده کننده يا حاوی DNA نوترکيب به سرعت به مقامات مسئول گزارش داده شود و برای رفع آلودگی آن اقدام گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *