منابع خطا در آزمایش سدیمانESR

ESR یا همان سدیمان تستي است كه سرعت رسوب اريتروسيت ها را طي يك يا دو ساعت اندازه گيري مي نمايد. اين مقدار توسط تعادل بين فاكتور هاي پيش رسوب كه مهمترين آنها فيبرينوژن است با شارژ منفي اريتروسيت ها (پتانسيل زتا) ايجاد مي شود.

در بدن هر عاملي كه باعث ايجاد فرايند التهاب گردد، سبب بوجود آمدن مقدار زيادي فيبرينوژن در خون مي شود كه اين فيبرينوژن اضافي موجب چسبيدن اريتروسيت ها به يكديگر شده و در اين حالتسرعت رسوب اريتروسيت ها نسبت به حالت طبيعي تغيير كرده و افزايش مي يابد. تست ESR در تشخيص بيماريهاي ذيل راهگشا مي باشد:

multiple myeloma, temporal arthritis, polymyalgia, Kawasaki’s disease, tuberculosis rheumatic, systemic lupus rheumatoid arthritisendocarditic, Hodgkin’s lymphoma .

مصرف داروهاي ذيل ممكن است باعث افزايش ميزان ESR بشود:

vitamin A ,dextran, methyldopa, penicillamine procainamide, theophylline .

اين در حالي است كه داروهاي ذيل سبب كاهش ميزان ESR مي شوند:

aspirin cortisone, quinine .

ميزان دما نيز در كاهش يا افزايش سرعت رسوب اريتروسيت ها تاثير داشته و پر اهميت مي باشد. مطابق با استاندارد های Westergren تست ESR بايستي در دماي 18 درجه سانتيگراد و در طول يك ساعت قرائت شده و با واحد mm/h گزارش بشود.

تست ESR در برخی از بيمارستان هاي كشور به صورت دستي انجام مي شود كه به دليل رعايت نشدن استاندارد های Westergren به خصوص دماي 18 درجه و قرائت تست ها در دماي اتاق مقداری خطا در اين روش وجود دارد.

علاوه بر اين به دليل اينكه استفاده از پيپت هلپر يا هر وسيله ديگري جهت مكش خون به داخل لوله هاي مدرج و مخصوص روش دستي براي پرسنل مشكل مي باشد، خيلي از اين افراد از دهان براي مكش خون به داخل لوله ها استفاده مي كنند كه عمل بسيار خطرناكي بوده و ممكن است باعث ايجاد بيماريهاي گوناگون و خطرناكي براي پرسنل شود.

آهنگ سرعت رسوب اریتروسیت ها در طول مدت یک ساعت نیز مرتب و منظم نبوده و در زمان های مختلف دارای تفاوت هایی می باشد. برای مثال منحنی ذیل نشان دهنده آهنگ رسوب اریتروسیت ها در طول یک ساعت می باشد.

منحنی سدیمان

مشكلات فوق، در بسیاری از كشورها با بهره گيري از دستگاه هاي اتوماتيك ESR آنالايزر از بين رفته است. اين دستگاه ها هم شرايط استاندارد های Westergren را همچون دماي 18 درجه سانتيگراد اجرا مي نمايند و نتيجه قابل اطميناني جهت گزارش به پزشك ارائه مي دهند، هم باعث ايجاد ايمني و اطمينان خاطر خيلي بيشتري براي پرسنل آزمايشگاه مي شوند و هم اينكه، زمان انجام و قرائت تست ESR را كاهش مي دهند. علاوه بر همه اينها، كار با اين قبيل دستگاه ها بسيار ساده تر از روش دستي مي باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *