منشا گلبول هاي قرمز در ادرار(هماتوري)

8888888888888888

در هماتوري ممكن است هم گلبول و هم هموگلوبين در ادرار باشد.منشا هماتولو‍ژي ممكن است اورتر urethra و يا مربوط به مثانه و اورترها ureters و يا كليه و لگنچه كليه باشد.براي پي بردن به منشا خون،به بيمار مي گويند ادرارش را در 3 ظرف خالي كند.در ظرف اول فقط مقداري از اول ادرار را بريزد،در ظرف دوم وسط ادرار را و در ظرف سوم مابقي ادرار را خالي كند.
اگر ظرف اول فقط خون داشت،خونريزي مربوط به اورتر است،اگر در ظرف دوم بيش از همه بود خونريزي مربوط به مثانه و اورترها است،و اگر هر 3 ظرف داراري خون بود ،خون متعلق به كليه و لگنچه است.
خونريزي ممكن است به مقداري زياد باشد كه با چشم معلوم باشد در عوارض زير خون به طور ماكروسكوپي مشاهده مي شود:
ورم مثانه،تومور سنگهاي مثانه،دي ورتي كول مثانه diverticulum
سنگ،تومور و اره شده گي اورتر
تومور،سنگ،تروماي كليه،پيلونفريت،هيدرونفروز،سل كليه،كيست كليه،نفريت
بيماريهاي هموراژيك،هموفيلي،نقصان پلاكت،استفاده بيش از حد از داروهاي ضد انعقادي
خون ريزي ممكن است با چشم غير مسلح ديده نشود فقط در رسوبات ادراري پي به ان برده شود،اين نوع خون ريزي در عوارض زير ديده مي شود:
التهاب كليه مثل نفريت،بيماريهاي عفوني،عفونتهاي موضعي،مسموميت ها،الرژيها
اختلالات گردش خون،امبولي،ترومبوز،انفاركتوس،استاز stasis
عوارض عفوني،لوسمي،كم خوني سيكل سل،پولي سيتمي،بيماري اوسلر و هوچكين
كيست كليه و هيدرونفروز
هماتوري خوش خيم،در اثر ورزش
سيگار كشيدن موجب خونريزي خفيف مي شود
microhematuria

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.