منطقه مناسب گزارش و شمارش سلول های خونی بر روی فیلد و گسترش تهیه شده از رنگ گیمسا

روش تهیه اسمیر خون محیطی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.