مواد نگهدارنده جهت انجام تستهای ادرار ۲۴ساعته

مواد نگهدارنده جهت انجام تستهای ادرار ۲۴ساعته

 

 

ردیف       نام تستماده نگهدارنده      مقدار
۱

 

      پروتئیناسید بوریک    ۱۵-۱۰گرم
۲

 

بنس جونز پروتئیناسید بوریک    ۱۵-۱۰گرم
۳

 

کلسیماسید هیدروکلریک    ۱۵میلی لیتر
۴

 

کراتینیناسید بوریک    ۱۵-۱۰گرم
۵

 

الکترولیت Na;k;cl    نمی خواهد 
۶

 

      گلوکزاسید بوریک    ۱۵-۱۰گرم
۷

 

۱۷هیدروکسی کورتیکواستروئیداسید استیک گلاسیال۱۵   میلی لیتر
۸

 

۵-HIAAهیدروکسی ایندول استیک اسیداسید بوریک     ۱۵-۱۰گرم
۹

 

۱۷KGSکتوژنیک استروئیداسید استیک گلاسیال   ۱۵میلی لیتر
۱۰

 

۱۷KGکتواستروئیداسیداستیک گلاسیال    ۱۵میلی لیتر
۱۱

 

   VMAاسیداستیک گلاسیال     ۱۵میلی لیتر
۱۲

 

اسید اوریکاسید بوریک    ۱۵-۱۰گرم
۱۳      فسفراسید هیدروکلریک     ۱۵میلی لیتر

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *