مواردی که در آن مقدار ESR افزایش میابد

افزایش میزان سدیمان خون,دلایل بالا رفتن esr خون

آنمی ها
هایپر فیبرینوژنی
حاملگی (از هفته دهم – دوازدهم شروع  و تا یک ماه بعد از زایمان)
عفونت ها مانند :  سل
افزایش سن
سرطان ها
مالتیپل میلوما
نکروز نسجی
کاهش آلبومین
افزایش گلوبین ها (آلفا 2 – بتا – گاما)
آنمی ثانویه مانند حاملگی
بیماری تب مالت (گاهی)
افزایش کلسترول
گلبول های قرمز با مرفولوژی ماکروسیت
وجود رولو
عفونت های مزمن
آرتریت تمپورال – ارتریت سپتیک – بیماری التهاب لگن – آپاندیسیت
لنفوم ها هوچکین
مواردی که در ان ESR کاهش میابد :

بیماری سلولی داسی شکل
افزایش البومین
هیپوفیبرینوزنی
سرما
پلی سایتمی (افزایش مقدار هماتوکریت را پلی سایتمی می گویند که در نقطه مقابل آنمی قرار دارد)
لکوسیتوز شدید
نوزادان
سکته
بیماری شریان کلیوی
افزایش آلبومین
افزایش لسیتن  A

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.