موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروبشناسی

هریک از موارد زیر میبایستی در اسرع وقت توسط کارکنان میکروبشناسی به اطلاع پزشک مربوطه یا کادر پرستاری رسانده شده و سوابق آن (نام بیمار، تشخیص احتمالی، زمان تماس و نام پزشک یا پرستار مورد تماس) نگهداری گردد. ضمنا میبایستی نتایج نهایی آزمایش نیز به پزشک ارسال گردد.

  • کشت خون مثبت
  • موارد کشت یا گسترش مستقیم مثبت در مایع مغزی نخاعی
  • وجود کشت یا گسترش مستقیم مثبت در مایعات استریل بدن (مایع نخاع، مایع مفصل، مایع پریکارد، مایع پلورو پریتوئن)
  • استرپتوکوک پیوژن بدنبال زخم های جراحی
  • گسترش خون محیطی مثبت از نظر مالاریا
  • گسترش مثبت نمونه از نظر باسیل اسید فست
  • گسترش مثبت از نظر باسیلوس انتراسیس
  • تشخیص پاتوژن های مهم نظیر لژیونلا، بروسلا
  • موارد مثبت کریپتوکوکوس در آزمون شناسایی آنتی ژن
  • استافیلوکوک اورئوس مقاوم به ونکومایسین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *