موارد رد نمونه

موارد رد نمونه

موارد رد نمونه به شرح زیر بیان می­گردد:
عدم هم­خوانی اطلاعات برگه درخواست آزمایش و برچسب روی نمونه
استفاده از محیط انتقالی نامناسب
جمع­آوری نمونه در ظرفی که دارای نشت است
نمونه ناکافی
زمان انتقال بیش از ۲ ساعت در نمونه­های بدون مواد نگه­دارنده
انتقال نمونه در دمای نامناسب
خشک شدن نمونه
دریافت نمونه در محلول فیکساتیو نظیر فرمالین (نمونه مدفوع مستثنی می­باشد)
درخواست کشت بی­هوازی بر روی نمونه­هایی که باکتری­های بی­هوازی فلور طبیعی آنهاست. (مثل واژن، دهان)
نمونه حاصل از کاتتر فولی

بیش از یک نمونه با یک منشا از یک مریض در همان روز (به­غیر از موارد کشت خون)
نمونه سواپ با درخواست­های متعدد برای ارگانیسم­های مختلف<
نمونه خلط که در رنگ­آمیزی گرم کمتر از ۲۵ سلول سفید و بیش از ۱۰ سلول اپی­تلیال در بزرگ­ نمایی پایین داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.