موارد عدم پذيرش نمونه و موثر بر نتايج کواگولاسيون

1- لوله اي که وجود به اندازه کافي پر نشده باشد(کمتر از 90%)

2- وجود لخته ميکروسکوپي

3- بعد از سانتريفوژ با دور1500 به مدت 15 دقيقه در حرارت اطاق بايد Plt< 10 ´ 10 9 / l باشد

4- اگر بعد از سانتريفوژ هموليز داشت

5- نمونه ايکتريک، ليپميک با اپتيکال آزمايش نشود

6- گذشت زمان به علت حساسيت فاکتورهاي5 , 8 و سبب PT ¯ مي شود

7- سرما فاکتور 7 را فعال مي کند

8- افزايش دما منجر به افزايش تخريب وافزايش تست مي شود

PT: تا 24 ساعت دماي 24-18 يا 4-2 درجه سانتيگراد سانتريفوژ شده يا نشده با درب بسته و پلاسما روي سلولها بماند

APTT: تا 4 ساعت با همان شرايط بالا قابل قبول بوده و زمان ايده آل آن تا 2 ساعت مي باشد

در صورتيکه نمونه جاي ديگري آزمايش شود پلاسما ظرف يک ساعت جدا شده و تا 4 ساعت آزمايش شود

 

پلاسما تا دو هفته در 20 – درجه و تا 6 ماه در دماي 70 –پايدار است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *