مورگانلا

مورگانلا  Morganella
باسیل گرم منفی است که تست های اوره آز ، اندول ، متیل رد ، و KCN آن مثبت است، تست سیترات آن منفی است
این باکتری قادر به سوارمینگ نمیباشد.
اعضای اوره آز مثبت خانواده انتروباکتریاسه ها شامل کلبسیلا پنومونیه،اکسی توکا،انتروباکتر آگلومرنس،پروتئوس و  مورگانلا مورگانی می باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *