موسیقی برای کودکان

موسيقي
 موسيقي به زبان و گفتار مرتبط است و بنيان خواندن و نوشتن را شکل ميبخشد. همچون گفتار، موسيقي نيز آهنگ، ضرب و توازن دارد. از طريق شنيدن و همراهي با آوازهاي ساده و آهنگين مهدکودک، نونهالان و بچههاي نوپا مهارتهاي شنيداري مهمي را ميآموزند.
اشعار و آوازها به خردسالان کمک ميکند تا توانايي شنيدن صداها و تشخيص بين آنان را گسترش دهند که کليد مهارت خواندن است.
همان طور که کوچولوي شما واژهها را به ياد ميآورد و معاني آنان را پردازش ميکند، همچنين مهارتهاي شناختي و يادآوري را نيز در او توسعه ميدهد. برخي از آوازها داراي عناصر رياضي هستند، در حالي که برخي ديگر فرصتي براي استفاده از مهارتهاي حرکات ريز فراهم ميآورند. قرار دادن واژهها در موسيقي به مغز نيز کمک ميکند تا آن واژهها را به ياد آورد و حفظ کند تا وقتي خردسالان نياز دارند اطلاعات مهمي را به ياد آورند، از آنها استفاده ميشود، مثل شمارهي تلفن مامان يا هجي کردن نامش.
بنابراين، اگر ادعا ميشود که موسيقي فرزندتان را باهوشتر ميکند، اين بياني کلي براي موضوعي پيچيده است. گذاشتن يک سيدي براي گوش کردن موسيقي به سادگي يک نابغه نميآفريند، اما عادلانه است بگوييم که موسيقي به روشهاي مختلف به رشد مغزي فرزندتان کمک ميکند. موسيقي (خصوصاً موسيقي کلاسيک) ساختار پنهان و پيچيدهاي دارد که ظاهراً خردسالان از آن لدت ميبرند. موسيقي به شکلي ديگر به تواناييهايي مثل رياضيات و زبان نيز مرتبط است. موسيقي براي رشد هوشياري فرزندتان مفيد است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *