مک کانکی آگار

مک کانکی آگار (Mac Conkey Agar):
این محیط بیشتر افتراقی بوده و اندکی توانایی انتخاب برخی گونه ها را نیز دارد. این محیط شامل قند لاکتوز، کریستال ویوله، نمک های صفراوی (به منظورجلوگیری ازرشد باکتری های گرم مثبت) است. اندیکاتور pH، نوترال رد که در pH خنثی رنگ محیط زرد مایل به صورتی است. درصورت تخمیر لاکتوز توسط باکتری، کلنی ها صورتی و در باکتری های لاکتوز منفی، بی رنگ خواهد بود.
در نوعی از محیط مکانکی آگار به جای قند لاکتوز از قند سوربیتول استفاده می شود که محیط را سوربیتول مکانکی نامیده می شود . از این محیط برای غربالگری( Monitoring)گونه های انتروپاتوژن E.coli استفاده
می شود زیرا بیشتر گونه های انترو پاتوژن E.coli قادر به تخمیر قند سوربیتول نبوده و بنابراین در این محیط سفید یا بیرنگ دیده می شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *