میرنژیت تاولی ( بیماری پرده صماخ )

پرده صماخ

 

 

 

 

 

ميرنژيت تاولي
Bullous Myringitis:
اين بيماري يك التهاب و تشكيل تاول در زير لايه خارجي پرده صماخ به وسيله عوامل نا شناخته ويروسي يا باكتريايي از جمله ديپلوكوك پنوموني (متعاقب اوتيت مياني) و يا مايكوپلاسما(متعاقب پنوموني) بوده و تاول )هايي) حاوي سرم يا خون بر روي پرده صماخ تشكيل مي شود. علائم آن عبارتند از:
درد شديد و احساس پري گوش و در صورت پاره شدن تاول. ترشح مايع سروز يا خوني-سروزي.
از آنجا كه تشخيص افتراقي ميان ويروسي يا باكتريايي بودن آن بسيار مشكل است لذا تجويز آنتي بيوتيك منطقي تر به نظر مي رسد.

 

تدابير درماني:
1. كنترل درد با استفاده از مسكن هاي قوي.
2. در صورتي كه درد بسيار شديد باشد و به وسيله درمان طبي كنترل نشود مي توان اقدام به برش و تخليه تاول نمود. براي اين منظور مي توان پس از بيحس كردن پرده صماخ به كمك چاقوي ميرنگوتومي تاول را پاره كرد. اين عمل تأثير چنداني در سير بيماري نداشته فقط به منظور تسكين دردهاي غير قابل تحمل و كنترل انجام مي شود.
3. آنتي بيوتيك مناسب اريترومايسين است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.