عوارض جانبی پماد میکونازول

میکونازول (روش مصرف دارو،فواید و اثرات،عوارض جانبی)

میکونازول يك ايميدازول متوقف ‌كننده رشد قارچ است كه با توجه به غلظت ممكن است باعث مرگ قارچ نيز گرددد. دارو بيوسنتز ارگوسترول يا ساير استرول‌ها را مهار مي‌كند وباعث ايجاد آسيب در غشاء سلولي قارچ و تغيير نفوذپذيري آن مي‌شود كه مي‌تواند به از دست دادن اجزا ضروري داخل سلول منجر شود.
همچنين میکونازول بيوسنتز تري گليسريد و فسفوليپیدهاي قارچ را مهار مي‌نمايد.
به علاوه با مهار فعاليت آنزيم‌هاي اكسداتيو و پراكسيداتيو باعث افزايش غلظت داخل سلولي پراكسيد هيدروژن تا حد سمي مي‌شود كه اين امر ممكن است به مرگ سلول كمك نمايد. اين دارو تبديل بلاستوسپورها را به شكل ميسلي مهاجم در كانديدا آلبيكنس متوقف مي‌كند.

نام علمی دارو (ژنریک): Miconazole
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ
اشکال دارویی
Topical Cream: 2%
Vaginal Cream: 2%

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی بهوزان

موارد مصرف پماد میکونازول

مايكونازول در درمان كانديدياز جلدي و مهبلي-فرجي ناشي از كانديدا آلبيكنس و ساير گونه‌هاي كانديدا، درمان كچلي بدن، كشاله ران و پا ناشي از تركوفيتون روبروم، تريكوفيتون منتاگروفيس و اپيدرموفيتون فلكوزوم، درمان تينه آورسيكالر ناشي از مالاسزيا فورفور و درمان كچلي سر، ريش و پارونشيا مصرف مي‌شود.

فارماکوکينتيک میکونازول
مقادير جزئي مايكونازول پس از استعمال داخل مهبل، به طر سيستميك جذب مي‌شود.

موارد منع مصرف میکونازول

1- در صورت بروز حساسيت به دارو منافع مصرف در برابر مخاطرات آن سنجيده شود.
2- در سه ماهه دوم و سوم بارداري يك دوره درماني يك هفته‌اي به جاي درمان‌هاي كوتاه‌مدت‌تر توصيه مي‌شود.

همچنین درباره تینه آ ورسیکالر بخوانید

عوارض جانبي میکونازول

بثورات جلدي، تاول، سوزش و قرمزي يا ساير علائم تحريك پوست كه قبل از مصرف موضعي مايكونازول وجود نداشته است از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخل دارویی میکونازول

1- دوره درمان حتي در صورت بهبودي علايم بيماري كامل گردد.
2- چنانچه مصرف يك نوبت از دارو فراموش گرديد، دارو به محض به ياد آوردن استعمال گردد مگر آن كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد.
3- اقدامات بهداشتي در طول درمان براي بهبودي عفونت و ممانعت از عود مجدد آن رعايت گردد.
4- به طور معمول درمان همسر بيمار ضروري نيست، مگر آن كه علائم موضعي خارش التهاب پوست نواحي تناسلي بروز نمايد.

مقدار مصرف میکونازول

مقدار مصرف كرم واژينال میکونازول در بزرگسالان يك اپليكاتور پر (5 گرم) هنگام خواب به مدت 14-7 روز است كه در صورت نياز دوره درمان تكرار مي‌شود. كرم مايكونازول براي درمان كانديدياز پوستي با تينه‌آكورپورس، تينه‌آكروريس يا تينه‌آپديس دو بار در روز صبح و عصر و در درمان تينه‌آ و رسيكالر يك بار در روز به مدت 10 روز مصرف مي‌شود.