آزمایش pt.ptt

نحوه آزمایش pt (شرایط آزمایش pt)

انجام آزمایش PT؛ (اصول آزمایش PT، قانون CLSI):روش انجام تست pt خون

ترومبوپلاستین یون کلسیم در حرارت 37 درجه با پلاسمای سیتراته و فاقد پلاکت مخلوط می‌شوند. PT مدت زمانی است که طول می‌کشد تا لخته‌ی قابل رؤیت فیبرین در این مخلوط ایجاد گردد.

 

معرف‌های PT؛ ترومبوپلاستین (Tissue thromboplastin):

عامل بافتی جزء ترکیب غشاء سلول است که بر روی بیشتر سلول‌های بدن وجود دارد و به‌عنوان گیرنده برای فاکتور هفت عمل می‌کند. سه منبع عمده تهیه این عامل استفاده از مغز، شش و جفت می‌باشد. منبعی که در آزمایشگاه بیشتر استفاده می‌شود عصاره استونی خشک شده مغز خرگوش است، که غالباً با کلرورکلسیم آمیخته شده و به‌صورت لیوفیلیزه موجود است. این ترکیب با توجه به دستور کارخانه سازنده با مقدار مشخص آب آمیخته شده و به‌صورت هموژن درمی‌آید.

چون عامل بافتی از منابع گوناگون تهیه می‌شود و این منابع نسبت به کمبود عوامل مسیر آزمون PT حساسیت یکسان ندارند، پیگیری درمان با مواد ضدانعقاد خوراکی مثل وارفارین که نیاز به چک مداوم PT دارند، دچار مشکل می‌شود (ممکن است آزمایشگاه از منابع گوناگون بافتی در روزهای مختلف استفاده کند)، لذا سازمان بهداشت جهانی برای ناوابسته کردن آزمون PT به منبـــــع فراهم‌آوری عامل واحد INR (International Normalized Ratio) را پیشنهاد نموده است.

)

ISI(International Sensitivity Index) نشانگان حساسیت بین‌المللی است. استاندارد مرجع معرف بافتی سازمان بهداشت جهانی، مغز انسان است که دارای ISI=1 است. معرف‌های PT شرکت‌های گوناگون سازنده با استاندارد مرجع کالیبره شده‌اند و با دریافت اندازه‌ی ISI با استاندارد مرجع همسو شده‌اند.

 

درجه حرارت PT:

حرارت مناسب برای آزمایش PT طبق نظریه NCCLS،37±1ºc و طبق ســـــــــایر مراجع (Dacie) 37±0.5ºc می‌باشد. این امر در دستگاه‌های آنالایزر انعقاد توسط سیستم حرارتی خشک ایجاد می‌شود ولی در روش دستی با بن‌ماری سیرکولیشن‌دار معرف PT باید حدود 10 دقیقه قبل از انجام آزمایش در دمای 37 درجه قرار گیرد ولی هیچگاه نباید پلاسما را بیشتر از 10 دقیقه در 37 درجه گذاشت.

مراحل انجام PT:

یک حجم از پلاسمای بیمار که قبلاً به 37 درجه سانتی‌گراد رسیده است را با دو حجم از ترومبوپلاستین-کلسیم (37 درجه) در حضور کنترل با هم مخلوط می‌کنیم و زمان‌سنج را به کار می‌اندازیم. زمان طبیعی 5/14-11ثانیه است.

نقطه پایان تست PT:

پایان آزمایش با وسایل چشمی یا الکترومکانیک تعیین می‌شود. در روش دستی تعیین PT باید به‌صورت دوتایی انجام و میانگین دو تست به‌عنوان نتیجه نهایی گزارش شود. در صورت استفاده از دستگاه‌های خودکار مطمئن می‌توان تنها با یک‌بار آزمایش نتیجه را گزارش کرد (طبق H21-A4 –NCCLS).