نحوه رنگ پذیری اجزاء سلولی در رنگ آمیزی رومانوفسکی

اجزاء سلولیرنگ
هسته
کروماتينبنفش
هستکآبی روشن
سيتوپلاسم
اريتروبلاستآبی تيره
ارتيروسيتصورتی تيره
رتيکولوسيتخاکستری-آبی
لنفوسيتآبی
متاميلوسيتصورتی
منوسيتخاکستری-آبی
نوتروفيلصورتی-نارنجی
پروميلوسيتقرمز يا بنفش
بازوفيلآبی
گرانولها
پروميلوسيت (گرانولهای اوليه)قرمز يا بنفش
بازوفيلبنفش تيره
ائوزينوفيلقرمز – نارنجی
نوتروفيلبنفش
توکسيک گرانولآبی تيره
پلاکتبنفش
ساير انکلوژنها
آئور بادیبنفش
کابوت رينگبنفش
هاول جولی بادیبنفش
دوهل بادیآبی روشن

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.