نحوه صحيح جمع آوري نمونه ادرار

6

نحوه صحيح جمع آوري نمونه ادرار جهت بررسي مستقيم و كشت:
1 – بهترين نمونه ، ادرار اول صبحگاهي مي‌باشد.
2 – قبل از جمع آوري نمونه، در مورد خانمها محل ادرار بايد با آب و صابون به طور كامل شستشو گرديده و با دستمال كاغذي خشك شود . در مورد آقايان ضرورتي ندارد .
3 – قسمت اول نمونه براي آزمايش مناسب نيست و بايد دور ريخته شود .
4 – نمونه وسط ادرار به مقدار 10 – 15 سي سي درون ظرف ريخته شود .
5 – درب ظرف بلافاصله بسته شود .
6 – قسمت داخلي ظرفي كه در اختيار بيمار است استريل مي باشد . به هيچوجه داخل آ ن يا سطح تحتاني درب مربوطه لمس نگردد و از شستن داخل ظرف اكيدا خودداري گردد .

نحوه صحيح جمع آوري نمونه جهت ادرار24 ساعته:
1 – صبح ، پس از بيدار شدن از خواب ( به عنوان مثال 8 صبح ) ، مثانه را بطور كامل از ادرار خالي نموده و اين نمونه بيرون ريخته شود ( توجه گردد كه نبايد اين نمونه در ظرف مخصوص جمع آوري ريخته شود )
2 – در طي روز ، ادرار به طور كامل در ظرف مخصوص ريخته و جمع آوري گردد .
3 – در طي روز، درب ظرف جمع آوري نمونه بسته نگه داشته شود .
4- مايع نگهدارنده موجود در ظرف شديدا سوزاننده و خطرناك است . از تماس آن با دست و اعضا بدن جدا خودداري گردد .
5 – صبح روز بعد، در همان ساعت شروع جمع‌آوري ( به عنوان مثال 8 صبح ) ، اولين نمونه ادرار درظرف مخصوص ريخته و درب آن بسته و در اولين فرصت به ازمايشگاه ارسال گردد ( فقط اولين نمونه روز بعد در ظرف جمع‌آوري گردد )

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.