نحوه مصرف و عوارض و خطرات مصرف فورازوليدون

فورازوليدون    Furazolidone
اشكال دارويي    Susp: 50 mg/15ml
Tab: 100 mg

 موارد و مقدار مصرف :
اسهال باكتريايي، ژياردياز و وبا
بزرگسالان: mg100 چهار بار در در روز براي مدت 7 تا10 روز تجويز مي شود.
كودكان: براي 5 سال و بزرگتر mg50-25 چهار بار در روز، 1 تا 4 سال mg25-17 هر 6 ساعت و      1 ماه تا 3 سال mg17-8 چهار بار در روز تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو و در نوزادان كوچكتر از يك ماه نبايد تجويز شود.
از مصرف همزمان با الكل و غذاهاي حاوي تيرامين (باقلا، پنير مانده، آبجو، شراب، جگر مرغ و محصولات تخمير شده) بايد خودداري شود. در مبتلايان به كمبودG6PD با احتياط فراوان تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. مصرف بي ضرر اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.
تداخلات مهم :
مصرف الكل در بيماراني كه تحت درمان با فورازوليدون هستند و تا چهار روز بعد از قطع دارو باعث به وجود آمدن واكنشهاي شبه دي سولفيرام مي شود (شامل: قرمز شدن صورت، افزايش درجه حرارت بدن، افت فشار خون و تنگي نفس)
اثر انسولين و ضد قندهاي خوراكي در مصرف همزمان با فورازوليدون افزايش مي يابد.
مصرف همزمان افدرين، فنيل افرين و دوپامين با فورازوليدون بايد با احتياط باشد.
در صورت مصرف همزمان فورازوليدون با ضد افسردگيهاي سه حلقه اي (آمي تريپتيلن، ايمي پرامين، نورتيريپتلين، كلوميپرامين) احتمال بروز سايكوز وجود دارد.
عوارض جانبي :
شايع ترين: اختلالات گوارشي نظير تهوع و استفراغ.
مهم ترين: واكنشهاي حساسيتي.
توصيه ها :
فورازوليدون مي تواند باعث كاهش قند خون شود و بيماران ديابتي بايد تحت نظر باشد.
مصرف فورازوليدون مي تواند باعث قهوه اي رنگ شدن ادرار شود كه ضرري براي بيمار ندارد و بايد به وي يادآوري گردد.
شرايط نگهداري :
به صورت در بسته و دور از نور نگهداري شود.