نحوه کشت بافت ها

نحوه کشت بافت ها
۱-۶-  چنانچه بافتی جهت کشت ارسال گردید به نکات زیر توجه فرمائید.:
۱-۱-چنانچه فقط یک نمونه ازیک محل ارسال شده است به ظرف حاوی بافت مقدار ۱۵-۱۰ سی سی مایع کشت تیوگلیکولات اضافه نمائید و در انکوباتور قرار دهید .
۲-۱- اگر نمونه ازیک محل باشد ولی بصورت دو قسمت مجزا در دو ظرف جداگانه ارسال شد ، یکی از نمونه ها مطابق بالا عمل شود ودیگر ی را بارعایت کامل استریلیته به محیط Sabouraud.Dextrose.Agar منتقل نمائید و این محیط را دردر جه حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید .
۳-۱- چنانچه نمونه از یک محل می باشد ولی بصورت سه قسمت مجزا در سه ظرف  جداگانه ارسال شده و اسمیر نیز درخواست شده است دو نمونه مطابق روش بالا انجام شود و نمونه سوم را نیز ۵ سی سی مایع کشت تیوگلیکولات اضافه شود تابعداً توسط پرسنل میکروبیولوژی اسمیر تهیه شود .
* لطفاً توجه فرمائید :
۴-۱- بازو بسته نمودن درب ظروف حاوی بافت باید درکنار شعله و زیر هود کلاس II انجام گیرد.
۵-۱- اگر چندنمونه تکی از چند محل مختلف بیمار ارسال شده است حتماً به روش ۱-۱- عمل شود
۶-۱- نمونه های ارسال شده از بخش ها باید حاوی مقدار کمی نرمال سالین باشد ( حدود ۱ سی سی ) تا از خشک شدن بافت جلوگیری شود اگر بیشتر باشد با رعایت احتیاط کامل جهت جلوگیری از آلودگی مایع خارج شود وسپس مایع کشت Thio اضافه گردد.
۲-۶- تجهیزات و مواد مورد نیاز :
۱-۲-محیط مکانکی آگار
۲-۲- محیط بلاد آگار هوازی و بلاد آگار بی هوازی
۳-۲- محیط شکلات آگار
۴-۲- محیط تایوگلیکولات
۵-۲- پلیت ۸ تا ۱۰ سانتی
۶-۲-آنسدو پلاتین
۷-۲- لام
۸-۲- سواپ پنبه ای  استریل
۹-۲- هود لامینار کلاس II
۱۰-۲- انکوباتور ۳۷ درجه  سانتیگراد
۳-۶- صلاحیت و شایستگی : انجام کشت بافت توسط پرسنل فنی بخش میکروبشناسی انجام شود .
۴-۶- نکات ایمنی : استفاده از دستکش – عینک محافظ و ماسک در حین کار

۵-۶- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۵- ارسال نمونه بصورت غیر استریل
۲-۵- آلوده بودن محیط کشت
۳-۵- عدم کالیبره بودن انکوباتور ۳۷ درجه برای انکوباسیون پلیت ها
۴-۵-عدم انجام کشت روی محیط های مناسب

رفرانس :
۱-کتاب Bailey  & scott,s
۲-کتاب  Henry

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *