نخستین غذاهای کودک

نخستين غذاها | غذاهاي کودکان
گرچه هر کودک در نخستين سال هاي زندگي ، غذا ، رژيم غذايي و مواد غذايي اهميت زيادي دارند تا او سالم و پر انرژي پرورش يابد و عادت هاي غذايي مناسب در او به وجود آيند ، اما هنوز هم درباره اين موضوع ، اطلاعات معتبر ، علمي و کاربردي کمي وجود دارند .
هدف اين کتاب مطرح کردن همه آن چيزهاي است که بايد درباره غذا دادن به کودکتان بدانيد اين کتاب در برگيرنده بيش از 50 دستور تهيه غذاهاي مناسب است که همه آن ها جذاب و خوش مزه هستند ، و با تصاوير رنگي از مرحله تهيه نخستين پوره ها تا غذاهاي انگشتي (که کودک با کمک انگشتان خود غذا را مي خورد) ، شرح داده شده اند . همچنين نخستين وعده هاي غذايي مناسب يک کودک نوپا را معرفي مي کند .
در روزهاي نخست ، همه آنچه يک کودک نياز دارد ، شير است . اما همين طور که رشد مي کند و بزرگ مي شود ، نيازهاي غذايي او هم بيشتر خواهند شد . وزن بيشتر کودکان تا چهارماهگي به دو برابر وزن زمان تولدشان مي رسد و در اين زمان ، آمادگي خوردن پوره هاي نرم و روان را به مقدار کم دارند . اگر چه اين موضوع نشان از شروع يک مرحله مهيج در رشد کودک دارد اما مي تواند براي زن و شوهري که به تازگي پدر و مادر شده اند ، نگراني بسياري به وجود آورد . همه  ما در صدديم تا بهترين موقعيت را براي کودکان فراهم کنيم و چه آغازي در زندگي مي تواند بهتر از تنظيم پايه هاي يک رژيم غذايي مناسب باشد ؟ اما اگر کودکتان غذا را نخورد يا غذايي را که با عشق و علاقه آماده کرده ايد دوست نداشت و از دهان خود بيرون ريخت ، چه خواهيد کرد ؟