نشانه هایی از سکته مغزی

مشکل این جاست که تشخیص علت واقعی سرگیجه بسیار سخت است، حتی برای بسیاری از متخصص های حرفه ای. اغلب پزشکان سعی می کنند احتمال سکته مغزی در بیماران با علامت سرگیجه را نفی کنند و تمایلی هم به استفاده از سی تی اسکن ندارند، چون وقت گیر، پرهزینه و اغلب غیرقابل اطمینان است.سکته مغزی

معاینه چشم بیمار به منظور مشاهده حرکات خاص، تست تشخیصی دیگری است که اگر به درستی انجام شود تا حدود بسیار زیادی درست و دقیق است. اما ایرادش این است که بیشتر اورژانس ها، پزشکی را که خبره و آموخته برای انجام این تست باشد ندارند.

از دست دادن هر یک دقیقه زمان بعد از سکته مغزی، خطر آسیب همیشگی مغز، فلج شدن و حتی مرگ را بالا می برد

البته ابزار کوچکی برای چنین معاینه ای وجود دارد که ممکن است بعضی بیمارستان ها آن را در اختیار داشته باشند. با کمک این ابزار می توان موارد سرگیجه های عادی را از موارد سکته مغزی به خوبی تشخیص داد، یعنی تشخیص سریع تر و دقیق تر سکته مغزی با هزینه کمتر.

روزانه تعداد قابل توجهی از افراد به علت سرگیجه به بخش اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند و برای بیمارستان و خود بیمار ممکن نیست که برای هر کسی سی تی اسکن انجام شود. با معاینه چشم به کمک این ابزار، صرفه جویی زیادی از هر لحاظ خواهد شد.

وقتی پای تشخیص سکته مغزی به میان می آید، استفاده از هر لحظه از زمان می تواند تعیین کند که آیا می توان به بیمار کمک کرد و نجاتش داد یا نه. گذشتن هر یک دقیقه زمان بعد از سکته مغزی، خطر آسیب همیشگی مغز، فلج شدن و حتی مرگ را بالا می برد.

خوشبختانه با مشاهده چند علامت می توانید سکته مغزی را از سرگیجه عادی تشخیص دهید. اگر احساس سرگیجه همراه با صحبت کردن بریده بریده، دوبینی، سختی در تکلم یا بلع و یا اشکال در راه رفتن باشد، می توانید احتمال سکته مغزی را دهید که باید فورا به بیمارستان مراجعه کنید و وقتی پزشک را دیدید او را در جریان سرگیجه تان قرار دهید. به پرسنل اورژانس بگویید که فکر می کنید ممکن است سکته مغزی کرده باشید تا درمانی فراتر از سرگیجه ساده برایتان انجام دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.