نقش بیماریها در تعیین جنسیت فرزند

بعضی از افراد به دلیل مشکلاتی که دارند ممکن است استعداد خاصی در تولد یک جنسیت خاص داشته باشند زنانی که به آندو متریوز مبتلا هستند احتمال تولد فرزند دختر در آنها افزایش می یابد. زیرا در بیماران مبتلا به آندومتریوز گلبول های سفید فراوانی در رحم و مسیر عبور اسپرم ها وجود دارد که باعث کندی حرکت اسپرم ها می شود، از آنجایی که اسپرم پسر ضعیف تر است احتمال اینکه بتواند خود را به تخمک برساند بسیار کم خواهد شد. البته هر بیماری و مشکلی در رحم که منجر به التهاب شود و گلبول های سفید در مسیر عبور اسپرم ها وجود داشته باشد، احتمال بارداری پسر کم خواهد شد. دیده شده که به دنبال درمان آندومتریوز احتمال باروری پسر افزایش یافته است. وجود عفونت های مختلف زنان هم به همین علت احتمال بارداری پسر را کم خواهد کرد.