نوتروفیل های هاپیرسگمانته و barr body

نوتروفیل های هاپیرسگمانته
نوتروفیل های دارای 6 یا بیشتر لوپ در هسته هستند.این حالت نشان دهنده ناهنجاری در رسیدگی نوتروفیل هاست و ممکن است اکتسابی باشد یا ارثی.
در مواقعی که افزایش در درصد نوتروفیل های 4لوبه یا 5 لوبه مشاهده شود باید هیپرسگمانتاسیون گزارش شود.در موارد انمی پرنیشوز و کمبود اسید فولیک نوتروفیل های با بیش از 5 لوپ معمولا وجود دارند.
نوتروفیل های هیپر سگمانته همچنین در عفونت های مزمن نیز دیده می شوند.

Barr body
نشان دهنده کروموزوم دوم در زنان است و ممکن است در 3-2% نوتروفیل های زنان دیده شود.بار بادی یک زایده کاملا مشخص و گرد از کروماتین هسته است که به وسیله یک رشته بسیار باریکی به هسته متصل است.این اجسام کروماتینی در مردان طبیعی یافت نمی شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.