نوترينت اگار و Firm Agar

 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nutrient agar
همان نوترينت براث جامد شده به وسيله افزودن اگار است.بايد ياداوري شود كه نوترينت اگاري كه غالبا به صورت اگار معرفي مي شود،داراي زمينه شفاف مي باشد كه مخلوط اگار-براث است و خالص نيست،چون خود اگار مغذي نيست.اگار ‍ژاپن با غلظت حدود 2% و اگار نيوزلند با غلظتي حدود 2/1% ژل مناسبي را ايجاد مي كند.

Firm agar
اگر اگار در غلظت هاي بيشتري (نسبت به انچه كه براي جامد كردن معمول لازم است) به محيط اضافه شود،باكتري هاي داراي خزش(swarming) مثل پروتئوس ولگاريس و كلستريديوم تتاني به صورت كلوني هاي مجزا رشد خواهند كرد.غلظت لازم بايد با ازمايش تعيين شود اما معمولا 6% از اگار ژاپن يا 4% از اگار نيوزلند رضايتبخش هستند.
Firm agar به زمان بيشتري براي حل شدن و نيز خنك شدن نياز دارد و نسبت به اگاري كه با غلظت هاي متداول به كار مي رود،به كار بردنش مشكل تر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *