نوترينت اگار

5555555555555555555555555555555555

 

Nutrient agar
اين محيط براي كشت باكتري ها و نيز براي شمارش ارگانيسم ها در اب،فاضلاب،مدفوع و نمونه هاي ديگر به كار مي رود.
Nutrient Agar مركب از پپتون،beef extract و اگار است.اين فرمول نسبتا ساده،مواد مغذي لازم براي تكثير تعداد زيادي از ميكروارگانيسم هايي را كه زياد سخت رشد نيستند،فراهم مي كند.
Beef extract محتوي مواد محلول در اب شامل كربوهيدرات ها،ويتامين ها،تركيبات نيتروژن الي و نمك ها است.
پپتون ها منابعي مهم از نيتروژن الي،مخصوصا اسيدهاي امينه و پپتيدهاي بلند زنجيره هستند.
كنترل كيفي نوترنت اگار:
Shigella flexneri ATCC 12022 :رشد متوسط تا زياد
Staphylococcus aureus ATCC 25923 :رشد متوسط تا زياد
حتي الامكان به محض دريافت نمونه در ازمايشگاه،ان را كشت دهيد.روش كشت در پليت(streak plate) براي جداسازي اوليه كشت هاي ايزوله از نمونه هاي محتوي فلو مخلوط به كار مي رود.
اگر ماده اي مستقيما از روي سواپ كشت داده مي شود،سواب را روي منطقه كوچكي از كناره سطح پليت بغلتانيد.سپس از اين منطقه تلقيح شده،كشت دهيد.پليت ها را در دماي 35-/+2سانتي گراد به مدت 24-18 ساعت انكوبه كنيد.
سطوح شيب دار لوله اي براي كشت و نگهداري كشت هاي خالص به كار مي روند.انها را بايد با لوپ تلقيح نمود و تحت شرايط يكساني همانند محيط هاي تهيه شده در پليت،انكوبه نمود.
بعد از انكوباسيون،بيشتر پليت ها منطقه اي از رشد انبوه نشان خواهند داد.
چون روش كشت متحت تاثير روش رقيق سازي است،تعداد ميكروارگانيسم هاي رشد يافته روي مناطق كشت داده شده بتدريج كاهش مي يابد.بايد كلوني هاي مجزايي از ارگانيسم هاي موجود در نمونه مشاهده گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *