نکاتی درباره بارداری

آیا با وجود کیست تخمدان،تخمک گذاری انجام می شود؟

کیست تخمدان انواع خاصی دارد که باید ابتدا وع کیست در حد امکان با سونوگرافی مشخص و اگر در زیر 5 سانتی متر باشد مشکل ساز نیست ولی اگر بزرگتر باشد بهتر است قبل از حاملگی درمانطبی یا جراحی شود،در هر حال اگر تخمک گذاری شود برای حاملگی مشکلی نخواهد داشت فقط بعضی از انواع ان در حاملگی پاره می شود که ممکن است کا را به جراحی بکشاند.

افزایش شانس بارداری

ختنه مخاطی در زایمان

در طول بارداری لخته ای ژله مانند از مخاط،گردن رحم را مسدود می کند تا از ورود عفونت به رحم جلوگیری کند.این لخته در اواخر بارداری از بدن خارج می شود و اگرچه خروج ان معمولا به این معنی است که مراحل زایمان به زودی شروع می شود،ولی امکان دارد پس از خروج لخته شش هفته طول بکشد تا مراحل زایمان شروع شود.