نیتریت ادرار،وزن مخصوص،خون در ادرار

 • وجود برخی باکتری‌ها (بخصوص باکتری‌های گرم منفی) در ادرار بعلت تبدیل نیترات‏ها به نیتریت، باعث مثبت شدن آزمایش نیتریت خواهد شد.
 • این تست غالباً در بیماران مشکوک به عفونت مجاری ادراری انجام می‏شود.
 • نتایج منفی کاذب می‏تواند در مواردی‏که باکتری موجود در ادرار قادر به تولید نیتریت‏ها نباشد رخ دهد نظیر مخمرها، مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، نایسریا گنوره و باکتری‏های گرم مثبت. نتایج منفی کاذب در مواردی که مقدار اسیداسکوربیک بالاست و یا ادرار به مقدار کافی در مثانه نمانده است رخ می‌دهد.
 • اگر نتایج آزمایشات لکوسیت استراز و نیتریت نوارهای ادرار منفی گردید، احتمال مثبت شدن نتیجه کشت ادرار پایین خواهد بود (ارزش پیش‏بینی‏ کننده منفی 5/97‏%)

وزن مخصوص ادرار

 • محدوده‏ی طبیعی آن بین 030/1 – 003/1 می‏باشد. مقادیر آن با وضعیت هیدراسیون بیمار متغیر می‏باشد به‏طوری‏ که ادرار با وزن مخصوص بیش از 020/1 را ادرار تغلیظ یافته و ادرار با وزن مخصوص کمتر از 005/1 را ادرار رقیق گویند.
 • وزن مخصوص ثابت 010/1، علامتی از نارسایی مزمن کلیه بوده و اصطلاحاً ایزوتن‌اوری نامیده می‏شود.

 

خون در ادرار

 • تست خون مثبت در نوارهای ادراری نیاز به ارزیابی بیشتری دارد و می‌تواند بیانگر هماچوری، هموگلوبینوری و یا میوگلوبینوری ‏باشد. جهت تمایز این سه حالت از یکدیگر، باید آزمایش میکروسکوپی ادرار را انجام داد.
 • هماچوری زمانی اتفاق می‏افتد که تعداد RBC/hpf بیش از 3 باشد.
 • حساسیت نوارهای ادراری در تعیین هماچوری 95-80‏% و ویژگی آن‏ها، 99-95‏% می‏باشد.
 • اگر نتیجه آزمایش خون در نوارهای ادراری مثبت بود و در بررسی میکروسکوپی هیچ‏گونه گلبول قرمزی رؤیت نشد، پزشک باید به وجود هموگلوبینوری، میوگلوبینوری و یا لیز گلبول‏های قرمز در ادرار شک نماید.
 • احتمال لیز گلبول‏های قرمز در ادرار رقیق یا ادرار بسیار قلیایی بیشتر است.
 • جدول ذیل اطلاعاتی را در جهت کمک به تمایز میوگلوبینوری و هموگلوبینوری از هماچوری ارائه می‏نماید:
تمایز بین هماچوری، هموگلوبینوری و میوگلوبینوری
 معرف نواریRBC ادرارمایع رویی سرمLDHبیلی‏روبینCK*
هماچوری++شفافNNN
هموگلوبینوری+صورتیN
میوگلوبینوری+شفافNN
CK*= کراتین کیناز

*توجه داشته باشید که در بیماران زیر 40 سال که علائمی ندارند وجود بدخیمی یا علل مهم اورولوژیک خیلی محتمل نیست بخصوص در مواردی که ریسک فاکتورهای بدخیمی از قبیل سابقه بدخیمی، سیگار کشیدن، تماس شغلی با بنزن و آمین‌های آروماتیک وجود نداشته باشد.

**ارزیابی ارولوژیک هماچوری می‌تواند شامل پیلوگرافی، اولتراسوند، سی‌تی‌اسکن و سیتولوژی ادرار باشد.