هانسنولا (Hansenula)

هانسنولا یک جنس مخمری ناشایع است و ۲ گونه از این جنس مرتبط با بیماری‌های انسان شناخته شده است که شامل هانسنولا آنومالا (H. anomala) و هانسنولا پلی‌مرفا (H. polymorpha) می‌باشد. هانسنولا آنومالا بیشتر از گونه‌ی دیگر دیده می‌شود.

اپیدمیولوژی، خصوصیات کلینیکی و درمان

هانسنولا آنومالا یک عامل محیطی است که ممکن است از مواد آلی نظیر سبزیجات و گیاهان، میوه‌ها و خاک جدا شود. هانسنولا پلی‌مرفا بطور مشابهی ممکن است در منابع محیطی کلونیزه شود. اولین مورد عفونت انسانی با هانسنولا آنومالا در دهه ۱۹۵۰ شرح داده شد که در یک کودک پنومونی بینابینی ایجاد کرده بود، بدنبال آن موارد گزارش‌شده شامل گرفتاری‌های ریوی، ونتریکولیت نوزادی، اندوکاردیت و عفونت مجاری ادراری بوده است. اکثر موارد گزارش‌شده، فونژمی بدون گرفتاری عضوی داشته‌اند. در دهه‌های اخیر هانسنولا آنومالا به‌عنوان عامل اتیولوژیک حقیقی در مواردی از کاندیدیازیس دهانی گزارش شده است. به نظر می‌رسد که فاکتورهای خطر برای عفونت هانسنولا آنومالا مشابه آنچه باشد که برای سایر عفونت‌های قارچی فرصت‌طلب معمولاً گفته می‌شود. این فاکتورها شامل استفاده از کاتتر ورید مرکزی، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف و تغذیه از راه‌های غیرخوراکی، سرکوبی سیستم ایمنی، نوتروپنی و جراحی می‌باشند. تشخیص آزمایشگاهی عفونت‌های ناشی از این ارگانیسم تقریباً همیشه براساس کشت از نواحی مبتلاشده است. درمان عفونت سیستمیک هانسنولا آنومالا نیاز به استفاده از عوامل ضدقارچی سیستمیک و حذف کاتتر ورید مرکزی دارد. داروی ضدقارچی مطلوب و دوز مربوطه هنوز مشخص نیست. آمفوتریسین B تزریقی بطور معمول استفاده می‌شود و مطالعات آزمایشگاهی (in vitro) حساسیت قارچ نسبت به این عامل را نشان داده است، همچنین شواهدی از استفاده‌ی موفقیت‌آمیز از فلوکونازول برای درمان این عفونت وجود دارد، هرچند که مواردی از مقاومت آزمایشگاهی (in vitro) نسبت به فلوکونازول، نارسائی کلینیکی درمان با فلوکونازول و استقرار عفونت با هانسنولا آنومالا در بیماری که فلوکونازول به‌منظور درمان عفونت کاندیدایی مجاری ادراری دریافت کرده است، در تاریخچه وجود دارند. تنها یک مورد اثبات‌شده مربوط به عفونت نسجی در اثر هانسنولا پلی‌مرفا وجود دارد.

McGinnis، کودکی را با بیماری گرانولوماتوز مزمن شرح داده است که در او لنفادنوپاتی اطراف ناف ریه پدید آمده است. کشت از این ناحیه و ناحیه خلف مدیاستن و عقده‌های لنفاوی اطراف تراشه همگی هانسنولا پلی‌مرفا را نشان داده‌اند. این بیمار با آمفوتریسین B درمان گردید.

 

بیولوژی

هانسنولا آنومالا

سلول‌ها کروی تا بیضی کشیده به ابعاد ۱/۴-۹/۱ در ۱/۶-۱/۲ میکرون به‌صورت منفرد، دوتایی، خوشه‌های کوچک، بیضوی، بیضی کشیده یا استوانه‌ای شکل با جوانه زایی چند جانبی می‌باشد. فاقد هایفی حقیقی است و سودوهایفی از طریق زنجیرهای سلول‌های بیضی یا استوانه‌ای شکل تشکیل می‌شود. این مخمر یکی از قارچ‌های فلور نرمال انگور است. با تولید مقادیر زیاد اسید استیک و اتیل استات باعث فساد در شراب می‌گردد. در پوست، حلق و مجاری گوارشی به‌صورت فلور نرمالِ گذرا حضور دارد.

هانسنولا یک جنس مخمری آسکومیستی است که بوسیله‌ی تولید سلول‌های مخمری با جوانه‌های چندجانبی (multilateral) مشخص می‌شود. توانائی جذب نیترات و تولید آسکوسپورهای کلاه‌شکل را دارد. این جنس ممکن است هوموتالیک یا هتروتالیک باشد و دارای هایفی کاذب یا حقیقی نیز است ۳۰ گونه در این جنس وجود دارد؛ برخی دارای مراحل تلئومورف گونه‌های کاندیدا هســــــــــتند (به‌عنوان مثال هانسنولا آنومالا یک تلئومورف C. pelliculosa است). دو گونه‌ای که ایجاد عفونت می‌کنند هانسنولا آنومالا و هانسنولا پلی‌مرفا هستند که می‌توانند قندها را تخمیر کنند و اکثر گونه‌های دیگر مربوط به این جنس قادر به تخمیر کربوهیدرات‌ها نیستند. الگوهای جذب کربن، مطالعات مرفولوژیک و حضور آسکوسپورهای کلاه‌شکل برای شناسایی آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *