هانسنیوسپورا Hanseniospora

هانسنیوسپورا یک جنس مخمری است که بطور غیرشایع از نمونه‌های کلینیکی بدست می‌آید. شایع‌ترین گونه شامل H. uvarum وH. valbyensis  و H. guilliermondii است. اگرچه آن‌ها را می‌توان از نمونه‌های کلینیکی بدست آورد، اما بصورت بسیار شایع‌تر در محیط بر روی مواد غذایی و گیاهان حضور دارند.

خصوصیات کلینیکی

هرچند که در موارد نادری گونه‌های هانسنیوسپورا در آزمایشگاه ممکن است جدا شود، ولی موارد مستند‌شده‌ای از عفونت‌های واقعی ناشی از این قارچ وجود ندارد.

بیولوژی

جنس هانسنیوسپورا یک عامل مخمری آسکومیستی است. این جنس با تولید جوانه‌ها از قطبین سلول‌های مخمری (bipolar budding) و سلول‌های مخمری طویل مشخص می‌شود. اشکال واجد هایفی و یا فاقد هایفی ممکن است دیده شوند. تخمیرکننده هستند و یک تا چهار آسکوسپور کروی یا کلاه‌شکل ایجاد می‌شود. شش گونه‌ی شناخته‌شده از این جنس وجود دارد؛ سه گونه‌ای که با انسان ارتباط دارند شامل H. uvarum و valbyensis و H. guilliermondii می‌باشند.

این‌گونه‌ها را از یکدیگر بر اساس مرفولوژی سلول مخمری با یا بدون آسکوسپور و الگوهای اختصاصی مربوط به تخمیر کربوهیدراتی مورد شناسایی قرار می‌دهند. سایر تست‌های معمولی شامل اوره‌آز (فقدان این آنزیم) و نیترات (منفی) است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *