هایفو در درمان تیروئید

ندول تیروئید از جمله مشکلات شایعی است که دربیماران  مشاهده شده است . اگرچه سرطان تیروئید مهمترین علت ندول تیروئید است ، اما خوشبختانه در کمتر از ۱۰ درصد کسانی که ندول دارند، رخ می دهد . این بدان معنی است که از هر ۱۰ ندول تقریبا ۹ مورد سرطانی هستند. بیوپسی سوزنی یا  FNA، اسکن رادیواکتیو و سونوگرافی از جمله روش‌هایی هستند که بیشتر برای تشخیص و تعیین رویکرد درمانی در یک ندول تیروئیدی به کار گرفته می‌شوند. جراحی یکی از روش های معمول برای درمان ندول های تیروئید است. یکی از عوارض شایع بعد ازجراحی های تیروئید تشکیل کلوئید در قسمت قدامی گردن است که از نظر زیبایی مشکل بزرگی برای بیمار ایجاد می‌کند.با توجه به اینکه با ارزیابی صحیح بالینی و FNA خطر بدخیمی ندول های تیروئید کم است لزوم یک روش درمانی غیر تهاجمی و بدون عارضه مطرح است.در این مقا له ضمن معرفی انوا ع روش های تشخیصی و درمانی ندول های تیروئید به بررسی ارزش درمانی  فناوری هایفو در مقایسه با سایر روش ها پرداخته شده است.

غده تیروئید
تیروئید غده ای است در گردن و جلوی نای که قوامی نرم دارد و ازدو لوب تشکیل شده است که به وسیله قسمت نازکی به هم متصل هستند که ایسموس نام دارد. معمولا ۱۵ تا ۲۵ گرم وزن دارد و بسیار پرخون است.پشت آن چهار غده پاراتیروئید وجود دارد که هورمون پاراتورمون را تولید می کنند که در تنظیم غلظت کلسیم بدن نقش دارد.

وظیفه غده تیروئید
ایــــن غــــده یــــد را از غــــذا و خــــون دریـــافـــت کـــرده و دو هـــورمـــون مـهـــم بـــه نـــام تری یودو‌تیرونین(۳)T وتیروتوکسین(۴T) را تولید و ترشح می کند که در رشد و نمو سلول های جنینی و همچنین تنظیم متابولیسم بدن در بالغان نقش بسیار دارند.

انواع سلول های تیروئیدی
غده تیرویید شامل دو نوع سلول اصلی است. نوع اول سلول های فولیکول تیرویید هـستند که در حقیقت هورمون تیرویید را ساخته و ذخیره می کنند. همچنین تولید پروتیین ویژه ای از غده تیرویید به نام < تیروگلوبولین >  را نیز برعهده دارند. نوع دیگر این سـلـول هـا وظـیـفـه سـاخـت هـورمـونـی دیـگـر بـه نام < کلسی تونین> را برعهده دارند. سرطان‌های مختلف می توانند از هر کدام از این سلول ها رشد خود را آغاز کنند.

اختلالات تیروئید
برای ترشح هورمون های تیروئید ابتدا هورمون رها کننده(TRH) ازهیپوتالاموس ترشح شده که باعث ترشح هورمون تحریک کننده تیروئید(TSH)می شود و این هورمون سبب ترشح این دو هورمون می شود.این زنجیره هورمونی دارای تنظیم برگشتی منفی است به این معنی که اگر ۳T و ۴T زیاد ترشح شوند، ترشح TRH و TSH کاهش می یابند و برعکس.هر تغییر و مشکل در این زنجیره می تواند سبب بروز بیماری های تیروئید شود. اختلالات عمده تیروئید پرکاری و کم کاری آن و انواع گوناگون برآمدگی ها و تومورها است. پرکاری تیروئید در اثر تولید بیش از حد تیروکسین و کم کاری تیروئید به علت تولید کمتر ازحد طبیعی این هورمون ایجاد می شود.انواع مختلف تومورها ممکن است در غده تیرویید رشد کنند که اکثر آن ها خوش خیم و غیرسرطانی هستند. اما سایر تومورها سرطانی هستند و این بدان معناست که می توانند به بافت های همجوار و سایر بخش های بدن گسترش پیدا کنند. از آنجا که غده تیرویید درست در زیر پوست قرار گرفته است ، تومورها غالبا به صورت ورم هایی در ناحیه گردن به نظر می رسند که ندول های تیروییدی نامیده می شوند. این ندول ها ممکن است در هر سنی رشد کنند اما بیشتر در میان بزرگسالان متداول بوده و در یک سوم از کل افراد بروز می کنند.

اختلالات تیروئید
به طورکلی اختلالات تیروئید عبارتند از:
‌التهاب تیروئید حاد
‌التهاب تیروئید هاشیموتو (Hashimoto)
‌پرکاری تیروئید
‌کم کاری تیروئید
‌ندول‌های تیروئید

انواع ندول تیروئید
 ‌ندول تیروئید بزرگی یا برآمدگی موضعی در غده‌تیروئیدی است که از نظر سایر جهات طبیعی است. ندول ها ممکن است منفرد یا متعدد باشند. چهار نوع شایع ندول تیروئید وجود دارد   :
۱- کیست های نرم محتوی مایع.
۲- تورم موضعی ناشی از خونریزی. این عارضه ممکن است موقتا دردناک باشد.
۳- تومورهای خوش خیم (آدنوم ها.) این ضایعات ممکن است تولید تیروکسین و علائم پرکاری تیروئید کنند.
۴- سرطان تیروئید. این ها نیز ممکن است تیروکسین‌تولید کنند.

ندول های تیروئید و علائم آن‌ها
بسیاری از ندول های تیروئید هیچ گونه علائمی ندارند . پزشک معمولا آن ها را به وسیلـه یـک آزمـایـش فیـزیکی متداول تشخیص می دهد. یا اینکه ممکن است بیمار هنگامی که در جلوی آینه ایستاده است متوجه یک غده در گردن خود شود . در برخی موارد ندول با سلول های تیروئیدی که به طور فعال هورمون تیروئید را بدون توجه به نیـاز بـدن تـولیـد مـی کننـد اشتبـاه گرفته می شود ، در چنین شرایطی بیمار معمولا از هایپرتیروئید گلایه دارد . کمتر دیده شده است که بیمارانی که ندول تیروئید دارند از درد گردن ، دهان یا گوش شکایت کنند. چنانچه ندول به اندازه کافی بزرگ باشد ، ممکن است باعث دشواری در بلع ، تنگ شدن گلو و در صورتی که به نای فشار وارد کند منجر به نفس تنگی شود. همچنین ندول به ندرت باعث خشن شدن صدا می شود.

چه عواملی باعث ایجاد ندول تیروئید می شوند؟
ندول تیروئید رایج ترین مشکل اندوکرین شناخته شده است . شانس ابتلا در آینده برای هر فرد ۱ در برابر ۱۰ است. رایج ترین ندول های غیر سرطانی شناخته شده عبارتند از : کلویید ندول و فولیکولار ندول . اگر ندولی هورمون تیروئید را بدون توجه به نیاز بدن تولید کند ، آن ندول اتونوموس ندول نامیده می شود  و گاهی می تواند منجر به هایپر تیروئیدیسم شود. اگر ندول پر از مایع یا خون باشد،کیست تیروئید نامیده می شود . علت ایـجـاد  بسیـاری از نـدول هـای غیـر سـرطـانـی مشخـص نیسـت . یـک بیمـار بـا داشتـن هایپرتیروئیدیسم ممکن است که یک ندول تیروئید نیز داشته باشد ، به ویژه اگر به دلیل الـتـهـابـی بـا نـام هاشیموتو تیروئیدیسم باشد. گاهی اوقات کمبود ید در رژیم غذایی می‌تواند باعث شود که غده تیروئید ندول تولید کند . برخی از ندول های اتونوموس دچار نقص ژنتیکی هستند که باعث رشد آن ها می شود .

سرطان تیروئید
رشد بدخیم در غده تیروئید را سرطان تیروئید می گویند که به آن تومور تیروئید نیز گفته می شود. سرطان تیروئید در هر سن و جنس می تواند رخ دهد . افرادی که تحت پرتودرمانی ( درمان با اشعه ) در ناحیه گردن قرار گــرفتـه انـد در معـرض خطـر بیشتـری هستنـد . درمان با اشعه در دهه ۱۹۵۰ به طور معمول در کودکان برای درمان غده تیموس بزرگ ، آدنوئید (لـــوزه ســـوم ) و لـــوزه هـــای بـــزرگ و بــعــضــی اخـتـلالات پـوسـتـی مـثـل آکـنـه و عـفـونت های قــارچــی سـر، بـه کـار مـی رفـت .افـرادی کـه در کودکی اشعه دریافت کرده اند درمعرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان تیروئید هستند . البته امروزه دیگر برای درمان بیماری های فوق هیچگاه از پرتوتابی به ناحیه سر و گردن استفاده نمی شود. پرتوتابی به ناحیه گردن در بزرگسالی خطر سرطان تیروئید را مقدار بسیار کمی زیاد مـی‌کنـد‌. عـامل خطر دیگر ، مثبت بودن سابقه فــامـیـلــی ســرطــان تـیــروئیـد اسـت . تشعشعـات حاصل از سلاح های اتمی نیز از عوامل ایجاد سرطان تیروئید به شمار می روند .
سرطان تیروئید انواع مختلفی دارد :
۱- سرطان پایپلری تیروئید ‌که شایع‌ترین نوع سرطان تیروئید می باشد و بیشتر در خانم‌ها و کودکان دیده می شود. این سرطان دیرمتاستاز می دهد ( پخش شدن سلول های بدخیم در بدن) و نـسـبـت بـه دیـگـر انـواع سرطان تیروئید کمتر بدخیم است.
۲-سـرطـان فـولـیـکـولار تیروئید ‌که ۲۰ تا ۳۰ درصد انواع سرطان تیروئید راتشکیل می‌دهد و خطر متاساز و عود بیشتری دارد .
۳- ســــــــرطــــــــان مــــــــدولــــــــری ‌کــــــــه سلــــــــول‌هـــــــای‌غـیــرتـیــروئـیـدی مـوجـود در غـده تیـروئیـد دچـار تـغـیـیــرات بــدخـیـمــی مــی شــونــد و در بـعـضــی ازخانواده ها تمایل خانوادگی ( به لحاظ ژنتیکی ) برای ابتلا به این نوع سرطان وجود دارد‌. حدود ۲۰% سرطان های مدولاری تیروئید از به ارث بردن ژن های بد ایجاد می شود .
۴- سرطان آناپلاستیک تیروئید ‌بدخیم ترین نوع سرطان در غده تیروئید است . خوشبختانه ایــن ســرطــان نــادر اســت امــا بــه ســرعـت متـاسـاز می‌دهد‌،  به درمان  توسط رادیواکتیو پاسخ نمی دهد .

پیشگیری‌
در حال حاضر هیچ راه پیشگیری وجود ندارد . پرهیز از تابیدن اشعه  Xبه ناحیه گردن مگر در مـواقـع ضـروری الزامی است . کسانیکه سابقه پـرتـوتـابـی به ناحیه گردن دارند می باید جهت شناسایی و تشخیص و درمان زود هنگام اقدام کنند.

علائم و نشانه ها
‌بزرگی تیروئید یا ندول در غده تیروئید
‌خشونت صدا یا تغییرات صدا
‌سرفه  یا سرفه همراه خون
‌بلع مشکل

چگونه ندول تیروئید تشخیص داده می شوند؟
غالبا تا زمانی که بیماران دارای ندول تیروئید علائمی نداشته باشند، بسیاری از ندول ها با یک آزمــایــش ســاده گــردن، ازجـمـلـه یـک آزمـایـش فیزیکی متداول شناسایی می شوند یا هنگامی که بـیـمــار مـبـتــلا بــه ســرمـا خـوردگـی یـا آنفـولانـزا می‌شود. پس از شناسایی ندول، پزشک تلاش خواهد کرد که معین کند که آیا توده ، تنها مشکل تیروئید است یا آنکه غده تیروئید بیشتر متاثر از یک سری شرایط عمومی نظیر هایپرتیروئیدیسم یــا هـایـپـوتـیـروئـیـدیـسـم شـده اسـت . هـمـچـنـیـن پزشک، تیروئید را لمس خواهد کرد تا مشخص شود که آیا کل تیروئید بزرگ شده است ، یا یک ندول تنها وجود دارد یا اینکه تعداد زیادی توده یا نــــــدول در تـــیــــــروئـــیــــــد وجــــــود دارد. تــســـــت آزمـایـشـگـاهـی اولـیـه مـمکن است شامل تست خون برای اندازه گیری مقدار هورمون تیروئید (تـیـروکـسین،یا ۴T) و هورمون محرک تیروئید (TSH) در خون باشد . مشخص کردن سرطانی بودن یا نبودن یک ندول تیروئید از طریق آزمایش فیزیکی و تست خون به تنهایی به ندرت امکان پذیر است ، بنابراین ارزیابی ندول تیروئید اغلب شامل آزمایش های خاص از قبیل نمونه برداری مناسب با سوزن ، سونوگرافی تیروئید و اسکن رادیو اکتیویته تیروئید است. معاینه بالینی می تواند وجود توده در تیروئید یا نـدول های تیروئید راشناسایی کند همچنین غدد لنفاوی گردن در معاینه بالینی بررسی می شود. سرطان های تیروئید با تهاجم به غدد لنفاوی می توانند باعث بزرگی آن ها بشوند .

بیوپسی سوزنی از تیروئید یا FNA
در این روش ساده که در مطب پزشک انجام می شود ، بیمار نیاز به هیچگونه آمادگی خاص نظیر پرهیز از غذا و غیره ندارد ، پزشک از یک بیهوشی موضعی استفاده می کند و بـه وسیلـه یـک سـوزن بسیـار نـازک چنـدیـن نمـونـه از قسمـت هـای مختلف ندول بر می دارد‌.پس از آن سلول ها در زیر میکروسکوپ توسط یک پاتولوژیست مورد آزمایش قرار می گیرند. گزارش این نمونه برداری معمولا یکی از موارد زیر را نشان می دهد  :
۱-ندول بی خطر(غیر سرطانی ) است . این نتیجه در ۵۰ الی ۶۰ درصد افراد تحت نمونه‌برداری به دست می آید و اغلب نشان دهنده یک ندول کلوئید است . ریسک نادیده گرفته شدن سرطان در زمانی که نمونه غیر سرطانی گزارش می  شود عموما زیر ۳ در ۱۰۰ و حتی کمتر از این است .عموما اینگونه ندول ها نیازی به خارج کردن ندارند ، اما ممکن است در آینده به نمونه گیری مجدد به ویژه اگر ندول بزرگتر شود نیاز باشد.
۲-ندول سرطانی است . ‌این نتیجه در حدود ۵ درصد افراد تحت نمونه برداری به دست می آید و اغلب سرطان پاپیلاری را نشان می دهد . کلیه این ندول ها باید خارج شوند .
۳- ندول مشکوک است . ‌این نتیجه در حدود ۱۰ درصد افراد تحت نمونه برداری به دست می آید و نشان دهنده یک فولیکولار آدنوم (غیر سرطانی) یایک سرطان فولیکولار است . در اینگونه موارد غالبا پزشک برای تعیین آنکه کدام ندول ها باید خارج شوند ممکن است یک اسکن از تیروئید بگیرد.
۴-نمونه غیرقابل تشخیص یا غیر دقیق است. ‌این نتیجه در بیش از ۲۰ درصد افراد تحت نمونه برداری به دست می آید ونشان دهنده آن است که سلول های اخذ شده  برای تشخیص ناکافی هستند. چنانچه ندول یک کیست باشد ، این یک نتیجه عادی است . اینگونه ندول ها ممکن است با جراحی خارج شوند یا اینکه برای دومین بار نمونه گیری با سوزن انجام پذیرد و بسته به قضاوت بالینی پزشک، ارزیابی مجدد شوند.

سونوگرافی از تیروئید
در این روش از امواج صوتی فرکانس بالا برای گرفتن تصویر از تیروئید استفاده می‌شود. این تست بسیار حساس به آسانی می تواند معین کند که آیا یک ندول سخت (solid)  است یا یک کیست است. همچنین اندازه دقیق ندول را می توان تعیین کرد. از این روش برای پایش ندول های تیروئیدی که توسط جراحی خارج نمی شوند می توان بهـره‌بـرد، تـا مشخـص شـود کـه آیـا آن هـا رشـد مـی کننـد یـا اینکه کوچک می شوند. سونوگرافی تیروئید همچنین می تواند در هنگام نمونه برداری با سوزن یرای تعیین محل سوزن در داخل ندول ، به ویژه اگر لمس ندول سخت باشد کمک کند. به علاوه این روش می تواند ندول هایی را که بسیار کوچک هستند و در هنگام آزمایش فیزیکی قابل لمس نیستند را شناسایی کند.

اسکن رادیو اکتیویته تیروئید
در این روش از مقدار کمی ماده رادیو اکتیویته،  معمولا ید  رادیواکتیویته برای گرفتن تصویر از غده تیروئید استفاده می شود. دلیل این کار آن است که سلول های سرطانی ید رادیواکتیویته را به خوبی سلول های تیروئیدی نرمال جذب نمی کنند.این تست برای تشخیص احتمال سرطانی بودن یک ندول مورد استفاده واقع می شود  وچنانچه به عنوان نخستین تست انجام گیرد، برای تعیین آن است که کدامیک از بیماران بیشترین نیاز به نمونه گیری را دارند. اسکن معمولا یکی از نتایج زیر را به همراه دارد:
۱- ندول سرد است . به عبارت دیگر ندول به طور عادی (نرمال)ید رادیو اکتیویته را جذب نمی کند. این بیمار برای تست  FNAارجاع داده می شود .
۲- ندول functioning است . ‌میزان جذب ید رادیو اکتیویته ندول مشابه سلول های نرمال است. تا زمانی که احتمال سرطان خیلی کم است ، نیازی به نمونه برداری فوری نیست.
۳- ندول داغ (hot)  است . ‌بازده (میزان جذب) ید رادیواکتیویته بیشتر از سلول های نـرمـال اسـت. در ایـن حـالـت احتمـال سـرطـان بـه شـدت کم است و بنابراین معمولا نمونه‌برداری ضرورتی ندارد.
در شرایطی که تست FNAبه عنوان اولین تست انجام می شود و سپس برای ارزیابی نتیجه نمونه مشکوک یک اسکن سفارش می شود ، بیمارانی که ندول سرد دارند باید ندول خود را خارج سازند و بیمارانی که ندول های  functioning و داغ دارند می توانند تحت مراقبت قرار گیرند وجراحی فوری برای آن ها ضروری نیست.
همچنین گاهی مواقع ممکن است آزمون های تکمیلی زیر لازم باشد:
لارنگوسکوپی ‌که در صورت بوجود آمدن تغییرات صوتی به بررسی و مشاهده طناب های صوتی کمک می کند.
اندازه گیری کلسی تونین سرم ‌در موارد مشکوک به سرطان مدولاری تیروئید و تیروگلوبولین در موارد سرطان پایپلری و فولیکولار که سطوح آن ها افزایش می یابد . ســرطــان هــای تـیــروئـیــد مـمـکــن اســت بــاعـث تغییراتی در هورمون های تیروئیدی  ,TSH 4, T 3Tبشوند .

چگونه ندول های تیروئید درمان می شوند؟
ندول های تیروئید تقریبا در ۵ درصد از زنان و ۱ درصداز مردان به وجود می آیند و در حدود ۵ درصــد از نــدول هــا سـرطـانـی هـسـتـنـد،تـمـامـی ندول‌های تیروئیدی که سرطانی یا مشکوک به سـرطـان هستنـد ، پـس از شنـاسـایی باید از بدن خـارج شوند. بسیاری از سرطان های تیروئید علاج پذیر هستند و به ندرت باعث مشکلات تهدید کننده زندگی می شوند مگر آنکه آنقدر رشد کنند که در تنفس یا بلع ایجاد تداخل کنند . ندول های تیروئید که خارج نمی شوند نیازمند مراقبت دقیق با آزمایش هر ۶ تا ۱۲ ماه  هستند . این آزمایش می تواند شامل یک آزمایش طبی توسط دکتر یا سونوگرافی تیروئید یا هردو با هم باشد. گهگاه ممکن است پزشک بخواهد ندول را از طریق درمان با هورمون تیروئید با دز کمی بیش از آنچه بدن نیاز دارد کوچک کند . یک روش متداول و پیشرفته که می تواند جایگزین مناسبی بـرای جـراحـی بـافـت نـدولـی بـاشـد ،استفاده از تکنولوژی HIFU است . این روش درمانی یک روش غیر تهاجمی بوده و حداقل اثرات جانبی را به همراه دارد . در ادامه به معرفی این روش و مشخصات دستگاهی که به این منظور طراحی شده است می پردازیم .

روش درمانی هایفو
هایفو (HIFU) یا انرژی “مافوق صوت متمرکز با شدت زیاد” درطول هفتا دسال گذشته همواره به عنوان یک روش غیرتهاجمی در درمان تومور در قسمت های مختلف بدن مورد توجه بوده اسـت. ایـن روش بـا سـابقـه طـولانی تئوریک و پشتوانه عمیق تجربی، درطی بیست سال اخیر با رشـد تکنـولوژی، تولید ترانسدیوسرهای قوی درابـعــاد کــوچــک و کــامـپـیــوتــرهــای بـا قـدرت محاسباتی زیاد به عنوان غیرتهاجمی ترین روش درمان سرطان های بافت سخت (Solid Tumor) مطرح است .
تـکـنـولـوژی هـایـفـو از امـواج مـا فوق صوت هـمـگـرا بـاشـدت زیاد برای تولید گرما استفاده مـی‌کـنـد. ایـن امـواج تـوسـط مـبدل های صوتی پرقدرت (Transducer) تولید می شوند.
هایفو از نظر بهره گیری از تمرکز امواج برای تاثیرگذاری بر روی بافت سلولی مشابه لیزراست اما تفاوت اساسی هایفو و لیزر در موقعیت دقیق نقطه تمرکز انرژی نسبت به منبع آن است. نور لیزر دقیقا در محل مولد آن به صورت همفاز با طول موج های تقریبی بین ۴/۰ تا ۱ میکرون به صورت متمرکز تولید می شود و از نقطه خروج ازمنبع، انرژی متمـرکـز لیزر قابل استفاده است. حال آنکه درتولید هایفو از امواج مافوق صوت با فرکانس بین ۱ تا۱۰ مگاهرتز استفاده شده که این امواج ازچند منبع مافوق صوت فرکانس بالا ساطع و در نقطه ای دور از این منابع متمرکز می شوند.
انرژی هایفو برتری مهمی نسبت به لیزر دارد. این انرژی می تواند از میان بافت های سالم عبورکرده و بر روی بافت ناسالم (هدف) متمرکز و با   ایجا دحرارت آن را به صورت موضعی منهدم کند. دراین روش هایفو تاثیری بر روی بافت های جانبی    یا بافت های درطول مسیر خود تا نقطه تمرکز ندارد و تنها بافت ناسالم را از بین می برد. حال آنکه لیزر هر بافتی راکه برسرراهش باشد تحت تاثیر قرار می دهد.
تاثیر هایفو بر روی بافت سلولی تابعی ازفرکانس مافوق صوت و غلظت انرژی است. باکنترل غلظت انرژی هایفو می توان نظیر لیزر اعمالی چون برش، سوزاندن، تبخیر، گرم کردن، انعقاد، فعال سازی نوری و خارج کردن عضو را انجام داد. همچنین‌ هایفو‌ یکی از روش های مناسب برای درمان به روش هایپرترمی است . درروش های هایپرترمی برای ایجاد نکروز سلولی دما را به مدت ۶۰ دقیقه درمحدوده ۴۳-۴۲  درجه سانتیگراد ثابت نگه می دارند، ولی با   استفاده از ‌هایفو می توان دما را درمدت زمان بسیار کوتاه (چند ثانیه) تا حتی بالاتر از حد آستانه برای ایجاد همان اثر افزایش داد وبه خاطر همین زمان کوتاه جریان خون کمترین اثر را در کاهش دمای منطقه کانونی گذاشته و درمان را مطمئن تر می سازد. بدین ترتیب تحت تاثیر قراردادن بافت های سلولی درعمق بدون صدمه به بافت های میانی وکناری کاربرد مهم هایفو است. تاثیرات اولتراسوند روی بافت سرطانی به صورت آثار گرمایی و کاویتاسیون آشکار می شود .

مشخصات دستگاه
 ‌بـه طـور کلی دستگاه های هایفو به دو دسته کلی تقسیم می شوند:‌ خارج بدنی (extracorporeal) و داخل رکتومی (transrectal.) یک فاکتور مهم در استفاده های بالینی از ‌هایفو توانایی مانیتورینگ درمان است . در حال حاضر از دو شیوه برای رسیدن به این منظور استفاده می شود :‌اولتراسوند تشخیصی    real – timeو   MRI.
دستگاهی که برای درمان ندول های تیروئید طراحی شده است در شکل(۲) نشان داده است .این دستگاه از نوع برون اندامی بوده و از تصویربرداری اولتراسوند تشخیصی time   ًreal بهره می برد که مزایای ارزان بودن و در دسترس بودن را دارد و همچنین مدت زمان درمان به کمک آن کوتاه تر است . اپلیکاتور این دستگاه شامل دو ترانسدیوسر تشخیصی و درمانی است که برروی یکدیگر به گونه ای ثابت شده اند که کانون هایشان روی هم قــرار مــی گـیــرد. ابـتـدا بـه وسیلـه تـرانسـدیـوسـر تشخیصی مکان تومور مشخص می شود سپس درمـان تـوسـط تـرانسدیوسر درمانی شروع می شـود . هـمچنین در طول درمان مانیتورینگ به صورت پیوسته ادامه دارد .

درمان
همانطور که در شکل (۳) ملاحظه می شود یک پرتو انرژی قوی و همگرا باعث می شود که دما به سرعت به بیش از ۸۰ درجه سانتی گراد  در سـطـحــی بـه انـدازه یـک دانـه بـرنـج بـرسـد . ایـن حرارت باعث می شود که سلول ها در این نقطه متمـرکز شده از بین بروند بدون آنکه به بافت اطراف آسیبی برسد . درمان تیروئید با هایفو در یک کلینیک ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به طول می انجامد . پیش از انجام درمان یک بیهوشی موضعی انجام می پذیرد و پس از انجام درمان بیمار قادر است فعالیت های خود را دنبال کند و به منزل برگردد. تعداد جلسات درمانی به تعداد و اندازه ندول ها بستگی دارد

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *