هلیکوباکتر پیلوری H.pylori

جنس هلیکوباکتر قبلا به عنوان کمپیلوباکتر شناخته میشد. گونه هلیکوباکتر پیلوری مهم ترین گونه این جنس محسوب میشود. این باکتری گرم منفی و مارپیچی شکل است.
هلیکوباکتر پیلوری H.pylori
این باکتری عامل گاستریت ، التهاب اثنی عشر و زخم معده می باشد.
هلیکوباکتر پیلوری باکتری میکروآئروفیلیک و متحرک است. حرکت باکتری به وسیله فلاژل های قطبی باکتری صورت میگیرد.

تشخیص آزمایشگاهی
از نمونه تهیه شده از بیوپسی معده یا دیگر نمونه ها گسترش تهیه و پس از ثابت کردن ، رنگ آمیزی کنید. در بررسی میکروسکوپی ، این باکتری به شکل ارگانیسم خمیده قابل مشاهده است.

کشت
نمونه مناسب جهت کشت بیوپسی از مخاط معده می باشد. برای انتقال نمونه میتوان از محیط استوارت استفاده کرد و برای کشت از محیط های پرستون ، اسکیرو و campy-bap به عنوان محیط اختصاصی استفاده میشود. همچنین میتوان از محیط کشت های ساده تر نیز مانند محیط آگار خوندار ، بروسلا آگار و دیگر محیط ها استفاده نمود.
برای کشت نمونه باید در شرایط میکروآئروفیلیک ( جار حاوی گاز پک کلاس سه)  در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت سه تا شش روز نگهداری شود. کلنی های بدون پیگمان در سطح محیط کشت از مشخصه های این باکتری است.
هلیکوباکتر پیلوری قادر به سنتز و ترشح مقادیر زیادی آنزیم اوره آز می باشد. این آنزیم با شکستن اوره ، مقادیر زیادی آمونیوم تولید میکند لذا به وسیله تست اوره آز به راحتی قابل شناسایی است و تست اکسیداز و کاتالاز آن هم مثبت است.
هلیکوباکتر پیلوری دارای ۴ تا ۵ فلاژل قطبی ( لوفو تریش ) است که با کمپیلو باکتر تفاوت دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *