هلیکوباکتر پیلوری

گونه های کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر باسیل های گرم منفی، خمیده S شکل، کاتالاز مثبت، غیر تخمیر کننده، اکسیداز مثبت، متحرک، دارای فلاژل قطبی و در روش قطره معلق دارای حرکت دارتی شکل می باشند. این باکتری ها جهت رشد به محیط های انتخابی و شرایط میکروآئروفیل نیاز دارند. هلیکوباکتر پیلوری در شرایط مساعد به صورت کوکوئید درمی آید.

در جنس کمپیلوباکتر ۵ گونه وجود دارد که مهمترین آنها کمپیلوباکتر ژژونی(C.jejuni) ، کمپیلوباکتر فتوس (C.fetus) و کمپیلوباکتر کولی (C.coli) می باشد.

تشخیص آزمایشگاهی:

تشخیص مستقیم: در رنگ آمیزی گرم این باکتری ها به حالت خمیده، گاهی شبیه بال مرغ دریایی (Sea gall) دیده می شوند. در محیط های کشت حالت خمیده کمتر مشاهده می شود.

 

روش های تشخیص هلیکوباکتر پیلوری:

روش های تهاجمی: از نمونه بیوپسی معده  برای انجام کشت، PCR، هیستولوژی، بررسی  مستقیم  و تست اوره آز سریع استفاده می گردد.

روش های غیر تهاجمی: روش های سرولوژی، تشخیص آنتی ژن های باکتری در مدفوع، تست تنفسی اوره. جهت افتراق کمپیلوباکتر ژژونی و هلیکوباکتر پیلوری از آزمایش های زیر استفاده می شود.

 

نام باکتریکاتالازH2S in

TSI

هیدرولیز هیپوراتاوره آزرشد در C°۴۲سفالوتیننالیدیکسیک اسید
C.jejuni+++RS
H.pylori+++SR

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *