هماتوکریت

لوازم مورد نیاز برای اندازه گیری هماتوکریت دستی:
لوله میکروهماتوکریت(طول و قطر این لوله های استاندارد بوده و به دو صورت دارای ماده ضد انعقاد با انتهای قرمز و بدون ماده ضد انعقاد با انتهای ابی رنگ یا بی رنگ به صورت تجاری در دسترس است)،خمیر هماتوکریت،سانتریوفوژ میکروهماتوکریت با دور حداقل 12000g،خط کش هماتوکریت
روش ازمایش:
لوله میکرو هماتوکریت 75 میلی لیتر طول داشته،طر داخلی ان حدود 1 میلی لیتر است.ماده ضدانعقاد به کار رفته در لوله های قرمز 2 واحد بین المللی هپارین است.لوله های قرمز تنها در مواقعی استفاده می شوند که بخواهند مستقیما از خون مویرگی هماتوکریت بیمار را به دست اورند وگرنه در صورتیکه از خون حاوی EDTA استفاده بخواهیم بکینم می توانیم از لوله های بدون ضدانعقاد استفاده کنیم.
حداقل 80% لوله هماتوکریت را با خون پر کرده سپس با فشار دادن طرف حاوی خون در خمیر هماتوکریت،یک طرف ان را با خمیر مسدود سازید.سپس لوله را به نحوی در دستگاه میکروسانتروفوژ قرار دهید که طرف مسدود ان به طرف بیرون باشد.
با تنظیم زمان بر روی 5 دقیقه،لوله هماتوکریت را به همین مدت سانتریوفوژ نمایید.
با تنظیم 0 و 100 لوله هماتوکریت توسط خط کش مخصوص(انتهای یاخته های سرخ متراکم شده بر روی 0 و بالای پلاسما بر وری 100)،مقدار هماتوکریت را به دست اورید(عدد مقابل بالی یاخته های سرخ متراکم شده و زیر لایه بافی کوت یا لیفی)
منبع:هماتولوژی بالینی-تکنیکهای عملی در ازمایشگاه تشخیصی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.