هموفيلی

تشخيص هموفيلی قبل از تولد
با نمونه گيري از پرزهاي كوريون (chorionic villous) در 12 هفتگي حاملگي يا آمنيوسنتز (amniocentesis) در 16 هفتگي مي توان اقدام به تهيه DNA و آناليز ژن از جهت وارونگي يا پلي مرفيسم هاي آن نمود. شانس از دست دادن جنين و عوارض آن بين 5% تا يك درصد با اين روش تهاجمي است و چنانچه جنين مبتلا به هموفيلي باشد شانس عوارض اين روش به علت خونريزي بيشتر است.هموفیلی

با در دسترس بودن روش هاي ويژه جهت مراقبت و جلوگيري از خونريزي در نوازد مبتلا به هموفيلي لزومي به انجام اين روش هاي تهاجمي نمي باشد. تهيه نمونه خون در 20 هفتگي حاملگي با روش فتوسكوپي براي اندازه گيري فعاليت فاكتور 8 به علت خطر بالاي مرگ و مير و عوارض جنيني )يك تا 6 درصد( سفارش نمي شود.

 

 

[gview file=”https://persianlab.com/wp-content/uploads/DR_GOLAFSHAN_133.pdf”]