هورمونهاي موثر در بارداري و زايمان

هورمونهاي موثر در بارداري و زايمان

  • اكسي توسين
  • آندروفين
  • آدرنالين

اكسي توسين هورمون عشق نام دارد در تمام نقاط سيستم باروري درگير است(( درتخمك گذاري وقاعدگي ودر فعاليت جنسي و ارگاسم،حاملگي و زايمان وشيردهي)).اكسي توسين باعث كاهش حساسيت نسبت به درد،كاهش اضطراب و افزايش آرامش مي شود.اكسي توسين طبيعي باعث پيشرفت زايمان مي شود.افزايش آن در زايمان به نفع زايمان خوب است.

محاسبه سن بارداری

آندروفين هورمون مخدر طبيعي و ضداسترس مي باشد كه ازهفته12 بارداري افزايش مي يابد سطح اين هورمون در طي ليبر بيشتر بالا مي رود كاهش ناگهاني آن پس از زايمان باعث افسردگي پس اززايمان مي شود.( سه روز پس اززايمان). ازبين برنده طبيعي درد است باعث افزايش اعتماد به نفس ميشود. تلاش هاي فيزيكي، ورزش ، محرك هايي مثل خنده و موزيك برخي غذاها مثل شكلات آندروفين را افزايش ميدهد. افزايش آندروفين زايمان را تسهيل ميكند.

 

آدرنالين هورمون جنگ وگريزنام دارد در زمان تهديد موقعيت، ترس اضطراب وعصبانيت ترشح مي شود اگرمادر درزايمان حمايت نشودو بترسد سطح آن بالاميرودومنجربه طولاني شدن زايمان ميگردد. عوامل كاهنده آدرنالين ، برطرف شدن منبع ترس ، فراهم كردن محيط مناسب و سالم و به دور از هيجان ، كاهش تحريك گيرنده ها، قرارگرفتن در آب گرم ، قرار گرفتن درمحيط خانوادگي، توضيح به مادردرخصوص فرآيند زايمان.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.