هورمون لوتئینه کننده (LH)

هورمون لوتئینه کننده Luteinising Hormone (LH)

در این هورمون هم زنجیره آلفا مشابه بقیه هورمونهای گلیکوپروتئینی است و زنجیره بتا برای هورمون LH اختصاصی بوده و مسوول فعالیت بیولوژیکی و ایمنولوژیکی خاص LH   می باشد LH هم مانند FSH در سلولهای بازوفیل هیپوفیز قدامی ساخته می شود. LH و FSH تحت تنظیم پیچیده ای توسط هورمون هیپوتالاموس آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) و هورمون های جنسی گنادی یعنی استروژن و پروژسترون در جنس مونث و تستوسترون در جنس مذکر  هستند. در واقع ترشح LH  براساس مقادیر استروئیدهای موجود در گردش خون تغییر می کند (فیدبک منفی). در زنان مقادیر بالای استرادیول مثلا قبل از تخمک گذاری، باعث افزایش ناگهانی ترشح LH شده (فیدبک مثبت) که نتیجه آن القاء تخمک گذاری و پاره شدن فولیکول بالغ است بعد از تخمک گذاری فولیکول به جسم زرد تبدیل می شود و علاوه بر استرادیول، تستوسترون نیز تولید می شود در مردان LH تنظیم کننده ترشح تستوسترون و اسپرماتوژنز می باشد.

اندازه گیری سطح LH و FSH در ارزیابی کارکردگنادوتروپیک هیپوفیز قدامی، تمایزجنسی، باروری و هرمافرودیسم کاذب به کار برده می شود بطور کلی FSH  و LH در شرایطی که هورمون های جنسی نمی توانند ساخته شوند افزایش و در اختلال کارکرد اولیه هیپوفیز کاهش می یابند.

موارد افزایش تولید LH در هیپوگنادیسم اولیه، فازلوتئال قاعدگی و پس از یائسگی مشاهده می گردد. غلظت های بالای LH در دوره فولیکولار در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) موجب اشکال در باروری شده و ممکن است منجر به سقط جنین زودرس گردد.

موارد کاهش LH در نارسایی هیپوفیز یا هیپوتالاموس، استرس شدید، سوءتغذیه، سندرم Kallmann (فقدان بویایی و کمبود گنادوتروپین ها) دیده می شود.

اندازه گیری LH و FSH در ارزیابی ناباروری زنان و اختلال کارکرد بیضه در مردان کمک کننده خواهد بود وقتی یکی از این دو بالا و دیگری پایین باشد، احتمال یک تومور هیپوفیزی تولید کننده گنادوتروپین وجود دارد.

از اندازه گیری LH و FSH ادرار، در بچه هایی که دچار بلوغ زودرس هستند استفادهمی شود چرا که در بسیاری از آنها سطوح FSH و LH سرم در محدوده طبیعی است. یکی از فواید جمع آوری ادرار
۲۴ ساعته برای اندازه گیری LH و FSH این است که مشکلات ترشح ضربانی آنها به حداقل می رسد،زیرا هر دوی این هورمونها ضربانی هستند، LH ریتم شبانه روزی هم داردولی FSH این گونه
نمی باشد. علاوه بر این در زنان هر دوی این هورمون ها در دوره قاعدگی متغییرند و در زمان تخمک گذاری به اوج می رسند. آزمایش LH هم مانند FSH به روش های رادیوایمنواسی، ELISA و
کمی لومینسانس انجام می گیرد روش مرجع، رادیوایمنواسی ساندویچی ولی روش ارجح
کمی لومینسانس می باشد.

در اکثر بررسی های ایمنولوژیک، HCG با LH واکنش متقاطع دارد بنابراین سطح LH بطور کاذب دربارداری و افراد مبتلا به تومورهای مترشحهHCG بالا می باشد.

نمونه برای اندازه گیری LH می تواند سرم یا ادرار ۲۴ ساعته باشد که پس از جداسازی سرم از سلولهای خونی در دمای ۲۵-۴ درجه سانتیگراد به مدت ۱۴ روز پایدار خواهد بود. سرم نباید همولیز، لیپمیک یا یرقانی باشد زیر نتیجه آزمایش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بعضی از داروها مانند داروهای ضد تشنج می توانند باعث افزایش LH شوند و داروهایی که ممکن است سبب کاهش LH شوند عبارتند از استروژن ها، پروژسترون ها تستوسترون و داروهای
ضد حاملگی (OCP).36-24 ساعت قبل از تخمک گذاری LH در ادرار افزایش می یابد که از این مورد برای تعیین زمان تخمک گذاری استفاده می گردد.

بطور کلی علل افزایش LH عبارتند از یائسگی، سندرم ترنر، سندرم کلاین فیلتر، عقیم سازی، آنورکیا، هیپوگنادیسم، تخمدان های پلی کیستیک، سندرم TF ، بلوغ زودرس و آدنوم هیپوفیز واز موارد کاهش LH می توان به نارسایی هیپوفیز، نارسایی هیپوتالاموس، استرس و سوء تغذیه اشاره کرد.

مقادیر نرمال lh:

اطفال قبل از بلوغ:                         کمتر از Iu/L 1

مردان بزرگسال:                            کمتر از Iu/L 9-1

زنان بزرگسال: مرحله فولیکولار:           Iu/L18-1

میانه سیکل قاعدگی :    Iu/L 80-20

مرحلهء لوتئال:            Iu/L 18-5/0

بعد از یائسگی:            Iu/L55 -12

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *