هپادناویریده و ویروس های هپاتیت

لللللللللللللللللللللللل

هپاتیت ویروسی نوع بیماری سیستمیک است که به طور اصلی کبد را درگیر می سازد.بسیاری از موارد حاد هپاتیت در کودکان و بزرگسالان توسط یکی از عوامل زیر ایجاد می گردند:
ویروس هپاتیت A(HAV) که عامل اتیولوژیک هپاتیت A یا هپاتیت عفونی می باشد.
ویروس هپاتیت B که عامل اتیولوژیک هپاتیت B یا هپاتیت سرمی می باشد.
ویروس هپاتیت C،ویروس هپاتیت D،ویروس هپاتیت B و اخیرا ویروس هپاتیت G نقش مهمی در ایجاد بیماریهای هپاتیتی دارند.
ویروس های هپاتیت غیرA و غیرB که به علت تفاوت با ویروس های کلاس بندی شده بین ویروس های هپاتیت A و هپاتیت B می باشند،بدین نام نامیده شده اند و عامل نوعی هپاتیت ویروسی موسوم به هپاتیت Non-B،Non-A بشمار می روند.
با وجود موارد بالا ویروس های دیگری نیز از جمله(ویروس مولد تب زرد،ویروس سیتومگال،ویروس اپتشن بار،ویروس های هرپس سیمپلکس 1و2 ،ویروس سرخجه و انتروویروس ها)می توانند بصورت پراکنده موجب هپاتیت گردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.