واکنش ناگلر

واکنش ناگلر :(Nagler)
یکی از خواص مهم آلفاتوکسین این است که می تواند لسیتین را تجزیه کرده و فسفوریل کولین بوجود آورد بنابر این اگر به محیط کشت کلستریدیوم پرفرنجنس، سرم انسان یا زرده تخم مرغ بیافزایند در اطراف کلنی آن هاله کدری که از فسفوریل کولین تشکیل یافته است ایجاد خواهد شد ولی اگر سم با آنتی توکسین خنثی شود این هاله بوجود نمی آید. طرز انجام این آزمایش که به نام ناگلر موسوم است به این صورت است که سرم انسان به محیط دارای زرده تخم مرغ افزوده و در پلیت پهن می ریزند. پس از بسته شدن محیط سه قطره ضد سم آلفا روی نصف پلیت ریخته و پس از خشک شدن کلستیریدیوم پرفرنجنس را در تمام سطح پلیت کشت داده و مدت  ۱۸-۲۴  ساعت در شرایط بی هوازی در ۳۷°C  انکوبه می کنند. در نیمه فاقد ضد سم، اطراف کلنی ها هاله کدر مشاهده می شود ولی در نیمه دیگر که ضد سم وجود دارد هاله دیده نمی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *