وسایل و لوازم غذای کودک

وسايل و لوازم | غذاهاي کودکان
يک قاشق پلاستيکي کوچک را ترجيحاً به همراه يک کاسه کم عمق انتخاب کنيد تا اين کاسه و قاشق ، براي لثه هاي کودک شما نرم و متناسب باشد . براي خريد اين سايل به داروخانه يا مغازه هاي مخصوص فروش وسايل کودکان مراجعه کنيد .
اگر نمي خواهيد تعداد زيادي از اين وسايل را بخريد ، شايد بهتر باشد مقدار کمي از فرني را داخل درپوش ضدعفوني شده يک شيشه شير مخلوط کنيد .
راه ديگر اين است که از يک ظرف غذاي يک نفره يا کاسه پلاستيکي استفاده کنيد . ظرف هاي پلاستيکي باپايه هاي ايجاد خلأ يا درپش هاي گرم نگه دارنده غذا نيز کاملاً مناسب هستند و حتي پس از اين که کودک کمي بزرگتر شد ، مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
نخست بايد تمام وسايل ضدعفوني شوند و آب بايد از قبل جوشيده و پيش از استفاده سرد شده باشد