ویریون Virion

عبارت است از ذره کامل ویروسی که خاصیت عفونت زایی دارد.در برخی از ویروس ها
مثل ادنو(Adeno viruses)،پاپوا(Papovaviruses)،پیکورنا(Picornaviruses)،ویریون مشابه نوکلئوکپسید بوده و در برخی دیگر مثل هرپس ویروس ها(Herpesviruses)،ارتومیکسوویروس ها(Orthomyxoviruses)،شامل پوشش همراه با نوکلئوکپسید می باشد.
این ساختمان ویریون در واقع عمل انتقال اسید نوکلئیک ویروسی را از سلولی به سلول دیگر ممکن می سازد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *