ویبریوناسه Vibrionacea

ویبریوناسه باکتری هایی هستند مستقیم یا خمیده و متحرک که معمولا به وسیله یک تاژک قطبی حرکت میکنند
xگرم منفی ، بدون اسپور و کپسول بوده و هوازی بی هوازی اختیاری هستند ، دارای آنزیم کاتالاز و اکسیداز مثبت هستند
میتوانند گلوکز را به عنوان منبع کربن و تولید انرژی مورد استفاده قرار دهند و قادرند نیترات را به نیتریت احیا کنند
اکثر آنها برای حداکثر رشد احتیاج به ۲ تا ۳ درصد کلرور سدیم دارند. در این خانواده جنس های ویبریو ، آئروموناس ، پلیزیو موناس و فوتو باکتریوم جای دارند.

باکتری های گرم منفی خمیده هستند که در آبهای شور و شیرین ، مدفوع انسان و حیوانات یافت میشود
اکثر ویبریوها ساپروفیت و یا کومنسال هستند اما بعضی از گونه ها برای انسان ، ماهی ها و دوزیستان بیماری زا می باشند.
در بین ویبریوها ، ویبریو کلرا و به خصوص بیو تایپ التور آن موجب بیماری وبا در انسان می باشند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *