ویتامین B6،کمبود و نشانه و درمان

جگر، آناناس، گوشت، سبزیجات و تخم‌مرغ، منابع خوبی از ویتامین B6 می‌باشند.

ترکیبات پیریدوکسال، پیریدوکسامین و پیریدوکسین به ویتامین گروه B6 تعلق دارند. ویتامین B6 دارای توزیع فراوان در طبیعت می‌باشد. شکل کوآنزیمی این ترکیبات، دارای گروه فسفات می‌باشد. پیریدوکسال فسفات (PLP)، در کاتالیز واکنش‌های مربوط به متابولیسم اسیدهای آمینه نقش دارد. از مهم‌ترین آنزیم‌های مربوط به این کوآنزیم‌ها، آمینوترانسفرازها را می‌توان نام برد. گروه فعال این کوآنزیم‌ها، بخش آلدئیدی پیریدوکسال و یا بخش الکلی پیریدوکسین می‌باشد. PLP با اتصال به آنزیم فسفریلاز، در گلیکوژنولیز همکاری دارد. فسفریلاز عضلانی ممکن است تا 80- 70 درصد کل ویتامین B6 بدن را با خود همراه داشته باشد.

ویتامین b6

میزان RDA آن برای مردان و زنان 3/1 میلی‌گرم می‌باشد. میزان UL آن نیز 100 میلی‌گرم است.

کمبود ویتامین B6 موجب التهاب پوست و اختلالات دستگاه عصبی می‌شود. کمبود ویتامین B6 در شیردهی، الکلیسم و یا در طی درمان با ایزونیازید ممکن است ایجاد شود. در الکلی‌ها، متابولیسم اتانول به استالدئید موجب تحریک تجزیه این کوآنزیم می‌شود.

ایزونیازید با اتصال به ویتامین B6 و تسریع دفع آن، باعث کاهش B6 می‌شود. کمبود ویتامین B6 موجب افزایش دفع یکی از متابولیت‌های تریپتوفان به نام گزانتورنات در ادرار می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.