ویروس هپاتیت HDV) D)

ویروس هپاتیت D، ویروسی ناقص است که پوشش HBsAg را برای انتقال، از ویروس هپاتیت B  دریافت می دارد و اغلب با موارد خیلی شدیدی از هپاتیت در بیماران HBsAgمثبت در ارتباط است.

عفونت HDV به وجود عفونت با HBV وابسته است، عفونت حاد نوع D به طور همزمان با عفونت HBV( عفونت مشترک ) یا به صورت عفونت بعدی در فردی که به طور مزمن با HBV آلوده شده است رخ می دهد. در عفونت مشترک، آنتی بادی در برابر آنتی ژن HD، دیرتر در مرحله حاد عفونت توسعه می یابد و ممکن است تیتر آن کم باشد . آزمایش هایی برای اثبات وجود HDAg یا RNA از HDV در سرم یا برای وجود آنتی HDV از نوع IgM اختصاصی ترجیح داده می شود. تمام علائم تکثیر HDV در دوره نقاهت ناپدید می شود، حتی آنتی بادی های HDV ممکن است بعد از چند ماه یا چند سال ناپدید شود. در هر حال، عفونت بعدی با HDV معمولا به پایداری عفونت با HDV( بیش از ۷۰ درصد از موارد ) منجر می شود. مقدار زیادی از آنتی HD از نوعIgM و IgGو همچنین مقدار RNA HDV و HDAg پایدار می باشد. عفونت بعدی با HDV ممکن است در ارتباط با هپاتیت برق آسا باشد.

ویروس هپاتیت دلتا در سراسر دنیا یافت شده است اما در بین افراد ساکن در ایتالیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی، آفریقای غربی و آمریکای جنوبی شیوع بیشتری دارد.  HDVتمام گروه های سنی را آلوده می سازد. افرادی که تزریق خون مکرر را دریافت داشته اند و یا کسانی که در تماس نزدیک با آنها بوده اند در معرض خطر قرار دارند. به نظر می رسد که راه های عمده انتقال ویروس دلتا مشابه ویروس هپاتیت  Bو سنتز HBsAg بستگی دارد. زیرا ویروس دلتا، ویروسی ناقص است. ویروس هپاتیت B،  پوشش HBsAg را برای HDV فراهم می سازد. دوره کمون این بیماری از ۲ تا ۱۲ هفته متفاوت است و در ناقلین ویروس هپاتیت  Bکه با ویروس دلتا آلوده شده اند کوتاهتر از افراد حساسی است که همزمان با ویروس هپاتیت  Bو ویروس دلتا آلوده شده اند. HDV از مادر به جنین منتقل می شود، اما خوشبختانه، شیوع آن در مناطقی از دنیا ( مانند آسیا ) به فراوانی انتقال HBV از مادر جنین نمی باشد.
روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *