ویژگیهای استخر شنا

دمای آب استخر باید بین 26 تا 28 درجه سانتیگرادباشد.

دمای محیط استخر2 تا 4 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای آب باید باشد.

دمای جکوزی 42 درجه ودمای سونا بین 55 تا 60 درجه میباشد.

استخر

در مورد ساخت استخر :

استفاده کنندگان از استخر را سه قشر تشکیل میدهند .

1)افرادی که برای تفریح وارد استخر می شوند .

2)افرادی که برای ورزش وارد استخر می شوند .

3)افرادی که برای درمان وفیزیوتراپی از استخر استفاده می کنند.

ورودی استخر حتما باید از قسمت کم عمق شروع شود .

کلر با phآب رابطه مستقیم دارد .

نقش کلر در آب سنگین کردن لخت بدن می باشد پس در نتیجه بعد از مدت 8 ساعت حتما باید استخر جارو زده شود.

به هیچ عنوان نباید از وایتکس به جای کلر استفاده شود.

ساخت کلر در فضای باز و دور از محیط استخر بای انجام گیرد وشخص سازنده کلر از ماسک مخصوص باید استفاده کند.

با بهره گیری از دستگاه تزریق کلر می توانیم این مشکل را حل کنیم.

در روزهای که استفاده کنندگان از استخر زیاد می باشند باید حتما بعد از جارو زدن چربی معلق در آب را بگیریم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.