پاراكوكسيديوئيدوميكوزيس(Paracoccidioidomycosis)

1

يك عفونت پيشرفته مزمن نواحي مخاطي دهان،بيني،و غده هاي لنفي گردن مي باشد،عامل بيماري قارچ پاراكوكسيديوئيي برازيلينسيس (Paracoccidioides barsiliensis)كه دو شكلي است مي باشد.
قارچ از طريق تنفسي وارد ريه و از انجا در اثر انتشار،مخاط دهان و حلق را فرا مي گيرد.اولين نشانه بيماري وجود زخم در بيني،دهان و حلق است كه گاهي اين زخم اوليه در نازوفارنكس مشاهده نمي شود و فقط غدد لنفاوي مجاور متورم مي شوند.ضايه اوليه كم كم در مخاط و پوست پيشرفت كرده و در نهايت باعث نكروزه و فيستوليزه شدن ضايعات مي گردد.
بيماري با سوء تغذيه،شاگاس،توبركلوئيد در ارتباط است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.