پارامیکسوویریده

دددددددددددددددددددددددددددد

این گروه شامل ویروس های پاراانفلوانزا،مولد سرخک،ویروس مولد اوریون،RSV(Respiratory syncytial Virus)،ویروس نیوکاسل میباشد.
از نظر ساختمانی این ویروس ها دارای RNA تک رشته ای یک پارچه و از نوع رشته ای منفی هستند.
ریبونوکلئوپروتئین ها و یا در واقع نوکلئوکپسید این ویروس ها دارای تقارن مارپیچی بوده و توسط پوشش پروتئینی موسوم به پروتئین M احاطه گردیده است.کل این مجموعه توسط غشایی لیپیدی دو لایه موسوم به پوشش،پوشیده است.بر روی پوشش این ویروس ها دو رشته زوائد گلیکوپروتئینی دیده می شود:دسته اول که هم خواص هم اگلوتینین و هم خواص نور امینداز داشته و به همین دلیل زوائد HN نامیده می شوند.دسته دوم زوائدی هستند که باعث امیختگی غشاء سلول میزبان گردیده و برای فعال شدن بایستی در معرض انزیم پروتئاز غشایی سلول میزبان قرار گیرند.این زوائد پروتئینی F نیز نامیده می شوند.
در بین پارامیکسوویروس ها،RSV فاقد زوائد هماگلوتینین نورامینداز بوده و زوائد گلیکوپروتئینی موجود بر روی پوشش ویروس مولد سرخک فاقد فعالیت نورامیندازی می باشد.
ارتومیکسو و پارامیکسوویروس ها باهم شبهات زیادی دارند ولی تفاوتهای زیر رو دارند:
1-نوکلئیک اسید پارامیکسو ویروس ها یک RNA تک رشته ای یک پارچه و نسبتا طویل می باشد،در حالیکه RNA ارتومیکسو ویروس ها قطعه قطعه بوده و از 8 قسمت تشکیل یافته است.
2-قطر ویروس ها (همراه با پوشش)در پارامیکسو ویروس ها تقریبا دو برابر ارتومیکسوویروس ها می باشد.
3-فعالیت هم اگلوتینی و نورامیندازی در پارامیکسوویروس ها مربوط به یک نوع زائده می باشد،در حالی که در ارتومیکسوویروس ها دو نوع زائده در هر یک از این فعالیت ها شرکت دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.