پتیتو دکستروز اگار(potato dextrose agar-pda)

4444444444444444444444444444

جهت تهیه محیط به 75 گرم سیب زمینی جوشیده و فیلتر شده ،20 گرم گلوکز یا دکستروز و 15 گرم اگار افزوده و در یک لیتر اب مقطر حل می نمایند.
از جمله محیط های کشت اسپور زاست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.