عوارض و فواید دارویی پرفنازین

پرفنازین یا تريلوفون (عوارض و خطرات مصرف دارو،دوز قابل استفاده)

پرفنازین در درمان و بهبود بیماریهایی همچون شيزوفرني، مانيا، ساير حالتهاي رواني، بي قراري شديد، رفتارهاي پرخاشگرانه و اضطراب شديد استفاده می شود.

اشكال دارويی   Perphenazine   Coated Tab: 2mg , 4mg , 6mg

اسم تجاري
تريلوفون Trilofon

طبقه بندي فارماكولوژيك
مشتق پيپرازين

طبقه بندي درماني
ضدسايكوز و ضد استفراغ

مقدار مصرف داروی پرفنازین

mg8-4 يكبار در روز تجويز مي شود. دوز دارو با توجه به پاسخ بيمار تنظيم شده و حداكثر تا mg24 روزانه قابل تجويز است.
كنترل تهوع و استفراغ
mg4 سه بار در روز تجويز مي شود ولي تا mg8 سه بار در روز هم ممكن است نياز باشد.
توجه: در افراد مسن دوز كمتري بايد استفاده شود همچنين براي كنترل بي قراري و نا آرامي در سالمندان نبايد تجويز شود.

موارد منع مصرف و احتياط
مانند كلرپرومازين مي باشد.

مصرف پرفنازین در بارداري و شيردهي
در گروه  Cحاملگي قرار دارد.

عوارض جانبي پرفنازین

شايع ترين: عوارض خارج هرمي، خواب آلودگي، كاهش فشار خون وضعيتي، اثرات آنتي موسكاريني نظير خشكي دهان، يبوست، احتباس ادرار، تاري ديد و همچنين اسپاسم عضلات صورت و گردن و تنه.

مهم ترين: اختلال حركتي ديررس، سندرم نرولپتيك بدخيم، تاكيكاردي و تغييرات ECG.

توصيه های دارویی پرفنازین

دوره درمان را كامل كنيد و دارو را بيش از مقدار تجويز شده استفاده نكنيد.

اثرات درماني مطلوب چند هفته پس ازآغاز درمان مشاهده مي شود.

دارو را به تدريج قطع كنيد براي اين منظور مي توان هر 2 هفته 10 تا 25 درصد از دوز آن كم كرد.

بروز عوارض خارج هرمي را به پزشك گزارش دهيد.

ممكن است رنگ ادرار قهواي متمايل به قرمز شود.

به دليل ايجاد كاهش فشار خون وضعيتي به دنبال مصرف اين دارو، بيمار بايد از تغيير وضعيت ناگهاني از حالت درازكش به ايستاده خودداري كند.

در شروع درمان و پس از آن به طور مرتب CBC، عملكرد كبد و كليه و ECG بيمار كنترل شود.

از مصرف فرآورده هاي حاوي الكل و يا ساير داروهاي مضعف CNS با اين دارو اجتناب كنيد.

به علت احتمال بروز تشنج، 48 ساعت قبل از انجام ميلوگرافي مصرف دارو را قطع كنيد و تا 24 ساعت بعد هم استفاده نكنيد.

هنگام رانندگي احتياط كنيد زيرا خواب آلودگي از عوارض داروهاي اين گروه است (گرچه با پرفنازين اين عارضه كمتر مشهود است).

به دليل احتمال بروز شوك حرارتي هنگام ورزش در هواي گرم و يا حمام گرفتن احتياط شود.

استفاده از عينك و لوسيون هاي محافظ کننده بدن در برابر نور ضروري است.

تداخل دارويي پرفنازین

-مصرف همزمان با با داروهاي مقلد سمپاتيك از جمله اپي نفرين،فنيل افرين و همچنين همراه با داروهاي كاهنده اشتها، ممكن است اثرات تحريكيو تنگ كننده عروق اين دارو ها را كاهش دهد.

-با مصرف همزمان با داروهاي مضعفCNS از جمله فراورده هاي حاوي الكل ، داروهاي ضد درد، باربيتوراتها، داروهاي مخدر، آرامبخش و بيهوش كننده هاي عمومي، احتمال بروز اثرات اضافي مانند تسكين بيش از حد، ضعف تنفسي و كمي فشارخون وجود دارد.

-با مصرف همزمان با ليتيم ممكن است موجب بروز مسموميت شديد نورولوژيك همراه با يك سندرم شبيه آنسفاليت شود و پاسخ درماني به پرفنازين كاهش يابد.

-مصرف همزمان آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم و منيزيم و ضد اسهالها باعث كاهش جذب دارو مي گردد و بايد با 2 ساعت فاصله مصرف شود.

-مصرف همزمان با داروهاي كاهش دهنده فشارخون باعث بيشتر شدن اثر اين داروها مي گردد.

-قرار گرفتن در معرض آفتاب باعث ايجاد حساسيت به نور مي گردد.

ملاحظات پرستاري پرفنازین

1- اشكال خوراكي دارو ممكن است موجب دل آشوبه شود.بنابراين ،دارو را مي توان همراه با غذا يا مايعات مصرف نمود.

2- تزريق عضلاني دارو ممكن است سبب نكروز پوستي شود.از نشت دارو به خارج رگ جلوگيري گردد.

3- تزريق عضلاني دارو بايد به صورت عميق و در داخل ربع فوقاني و خارجي عضله سريني صورت گيرد.ماساژ محل تزريق ممكن است موجب تشكيل آبسه شود.
4- در صورت تغيير رنگ شديد يا وجود رسوب در شكل تزريقي، دارو نبايد مصرف شود.

5- فشار خون بيمار قبل و بعد از تزريق پيگيري شود.

6- پرفنازين ممكن است در شير ترشح شود. مصرف اين دارو در دوران سيردهي بايد با احتياط همراه باشد. منافع دارو براي مادر در مقابل مضرات آن براي شيرخوار بايد سنجيده شود.

7- دارو ممكن است رنگ ادرار را قرمز مايل به نارنجي كند.

8- در مصرف طولاني مدت دارو به طور تدريجي قطع شود.

شرايط نگهداري
در دماي زير 30 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.