باکتری پروتئوس

باکتری پروتئوس ولگاریس,پروتئوس چیست,سوارمینگ پروتئوس,بیماری پروتئوس,تشخیص سیتروباکتر,باکتری پروتئوس،تشخیص آزمایشگاهی پروتئوس،راه های عفونت پروتئوس و محیط کشت و تست های افتارقی برای باکتری پروتئوس،انواع پروتئوس

پروتئوس ها در ادرار ، مدفوع انسان ، حیوانات ، فاضلاب  و خاک زندگی میکنند و میتوانند عفونت های دستگاه ادراری و عفونت های زخم های پوستی ایجاد کنند
پروتئوس ها به صورت باسیل های گرم منفی ، پلی مورف و متحرک ، هوازی و بی هوازی اختیاری دیده می شوند. گلوکز را تخمیر میکنند و از تخمیر قند لاکتوز عاجز می باشند.
از خصوصیات مهم پروتئوس ها ایجاد سوارمینگ در سطح محیط جامد و تجزیه اوره و همچنین ایجاد SH2 می باشد.
مهم ترین گونه های پروتئوس ها عبارتند از
پروتئوس ولگاریس
پروتئوس میرابیلیس

پروتئوس ولگاریس : اندول مثبت
پروتئوس میرابیلیس : اندول منفی

پروتئوس ولگاریس VP منفی
پروتئوس میرابیلیس VP منفی

پروتئوس ولگاریس و میرابیلیس
هردو MR مثبت

تست سیترات
پروتئوس ولگاریس : سیترات منفی
پروتئوس میرابیلیس : سیترات مثبت

جنس پروتئوس قادر به ایجاد گاز هیدروژن سولفید H2S می باشد

تشخیص آزمایشگاهی پروتئوس
پروتئوس روی محیط مک کانکی و EMB کلنی های لاکتوز منفی (بی رنگ) را تولید میکند. تست های بیوشیمیایی مناسب برای تایید تشخیص روی کلنی های مشکوک صورت میگیرد
پدیده دینس
در صورتی که دو سویه متفاوت پروتئوس بر روی یک محیط کشت جامد ، کشت داده شود حلقه های رشد سوارمینگ آنها با یکدیگر تداخل مینماید و حد فاصل آنها ناحیه ای خالی بین دو گستره پروتئوس مشخص است. در حالی که اگر دو باکتری مورد نظر از یک سویه باشند این حلقه ها با یکدیگر ادغام میشوند.
این پدیده را  Dienes phenomenon گویند .

پدیده دینس در پروتئوس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *